Pankrácká společnost, z.s.

Pankrácká společnost Vás vítá na svých stránkách

Občanské spolky se dělí na ty, které vznikají

  1. ad-hoc ke konkrétní jedné kauze v nejbližším okolí bydliště  -> bohužel většinou tak pozdě, že již místní obyvatelé nejsou schopni z procesních důvodů hájit svá práva
  2.  jako krycí organizace  politika či místního podnikatele zabývajícího se například developmentem -> předstírají hájení veřejného zájmu, ve skutečnosti protlačují své osobní zájmy
  3.  z přesvědčení členů spolku, že je potřeba chránit město před svévolí developerů a politiků tím, že spolek bude dlouhodobě sledovat dění ve své lokalitě, informovat o něm místní občany a pomáhat jim hájit svá práva

Spolek Pankrácká společnost patří do té třetí skupiny a více jak 15 let pomáhá občanům v nerovném boji s úřady a všemocnými developery.

Na stránce Aktuální kauzy → naleznete rozcestník k informacím o jednotlivých kauzách.  Na stránce FAQ → naleznete odpovědi na často kladné otázky z řad veřejnosti k fungování spolku a jednotlivým kauzám. Sdílíme informace pouze do takové míry datailu, abychom sami nezpůsobili zmar našeho snažení. Předem Vám děkujeme za jakýkoliv finanční dar poslaný na náš transparentní účet, který je zveřejněn na stránce  Kontakt →

 

Byla zahájena finanční sbírka určená pro záchranu areálu kostela Panny Marie Královny míru na Lhotce. Informativní leták určený k okamžitému tisku a roznosu je k dispozici ke stažení zde: 2021_05_27_Letak_kostel_Lhotka_tisk.pdf

NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON

Zastavějí všechno kolem vás