Pankrácká společnost, z.s.

Development u kostela Lhotka

Jedná se o rozsáhlou přístavbu kostela  Panny Marie Královny míru postaveném roku 1935. Farnost v čele s farářem Kordou tvrdí na svých webových stránkách  https://centrumlhotka.cz/ , že výsledkem projektu bude “oáza v poušti panelů”. Z porovnání výsledné vizualizace projektu zveřejněné na webu farnosti a satelitního snímku (mapy.cz) stávajícího stavu kostela+zahrady musí být i laikovi na první pohled zřejmé, že se jedná pouze o další exploataci území. Jediný strom před kostelem, který má ze zahrady zůstat, bude podle dokumentace projektu obklopen hloubkovými vrty pro tepelné čerpadlo. Ze zkušenosti z jiných projektů víme, že vrty fungující jako drenáž s velkou pravděpodobností zlikvidují i tento zbylý strom.

      

Je veliká škoda, že farnost nevyužila nynější potenciál zahrady pro vybudování a zpřístupnění skutečné oázy.  Kvůli tomu, že roky ignorovala připomínky nešťastných sousedů kostela, natož aby nabídla méně destruktivní řešení přístavby, byl spolek Pankrácká společnost nucen podal správní žalobu znemožňující farnosti vykácet zahradu kokem kostela, se kterou v prvoinstanční rozhodnutí soudu uspěl. Všechny klíčové dokumenty jsou setříděné a dostupné ke stažení zde

Archiv ČLÁNKŮ a událostí

 

2020

04

Vyjádření spolku ke kasační stížnosti →

02

Text kasační stížnosti → – MHMP podal obratem kasační stížnost proti rozsudku

Text rozsudku → v nezvykle krátkém čase vydal soud rozsudek

2019

11

Podání žaloby →  – Vysvětlení okolností podání žloby s možností si žalobu stáhnout v plném znění