Pankrácká společnost, z.s.

Development u kostela Lhotka

Jedná se o rozsáhlou přístavbu kostela  Panny Marie Královny míru postaveném roku 1937. Farnost v čele s farářem Kordou tvrdí na svých webových stránkách  https://centrumlhotka.cz/ , že výsledkem projektu bude “oáza v poušti panelů”. Z porovnání výsledné vizualizace projektu zveřejněné na webu farnosti a satelitního snímků (mapy.cz) stávajícího stavu kostela+zahrady musí být i laikovi na první pohled zřejmé, že se jedná pouze o další exploataci území. Jediný strom před kostelem, který má ze zahrady zůstat, bude podle dokumentace projektu obklopen hloubkovými vrty pro tepelné čerpadlo. Ze zkušenosti z jiných projektů víme, že vrty fungující jako drenáž s velkou pravděpodobností zlikvidují i tento zbylý strom.

Stávající stav                                                                        Po přestavbě

       

       

     

Sakrální stavby mají sloužit náboženským účelům, nikoli uspokojování bytových a parkovacích potřeb duchovních. Odmítáme arogantní a přezíravý přístup vedení Římskokatolické farnosti Lhotka k oprávněným zájmům sousedů i nás všech, obyvatel Prahy, kteří sdílíme společné kulturní a přírodní dědictví a máme zájem na jeho zachování pro budoucí generace. Zeleň kostelní zahrady slouží nám všem, a to nejen svým nesporným výrazným pohledovým – estetickým působením ale i svou nenahraditelnou hygienickou funkcí. Odmítáme degradaci uličního prostoru Mariánské ulice obvodovou gabionovou zdí stejně jako ohrožení stromů v předpolí kostela budoucí kolizí do veřejného prostranství přesahujícího vykonzovalovaného bytu duchovního s velkoformátovou nevkusnou ikonou v průčelí.

Všechny klíčové dokumenty jsou setříděné a dostupné ke stažení zde→

Archiv ČLÁNKŮ a událostí

2021

06

Ministr kultury osobně převzal petici za záchranu kostela farnosti Lhotka

Snahu místních obyvatel a našeho spolku zachránit kostel na Lhotce podpořili herci Bára Hrzánová a Petr Vacek. Podívejte se na video, které natočili Herci Bára Hrzánová a Petr Vacek podpořili naši snahu o záchranu kostela na Lhotce

05

Byla zahájena finanční sbírka určená pro záchranu areálu kostela Panny Marie Královny míru na Lhotce. Informativní leták určený k okamžitému tisku a roznosu je k dispozici ke stažení zde: 2021_05_27_Letak_kostel_Lhotka_tisk.pdf

Spolek podal návrh na přerušení stavebního řízení z důvodu zahájení řízení o prohlášení souboru “Kostel Panny Marie Královny Míru” v Praze 4 – Lhotce za kulturní památku. viz 2021_05_15_MJ_SU_UMCP4_navrh_preruseni_rizeni_KP_MK.pdf

Ministerstvo kultury návrh spolku vyhodnotilo jako důvodný a zahájilo správní řízení o prohlášení kostela a jeho okolí kulturní památkou viz 2021_05_03_MK_vyroz_zahaj_rizeni_kult_pam_kostel_Lhotka.pdf

04

Spolek podal na Ministerstvu kultury návrh na prohlášení kostela za kulturní památku 2021_04_21_MK_navrh_kostel_Lhotka.pdf

Spolek podal kasační stížnost.

Prvoinstanční soud, aniž by předvolal navržené svědky nebo jakkoliv se zabýval argumenty žaloby, jen zopakoval rozsudek NSS.

02

Nejvyšší správní soud v rozporu s dosavadní judikaturou NSS dal za pravdu žalované straně viz rozsudek 2021_02_05_NSS_rozsudek.pdf a vrátil věc prvoinstančnímu soudu.

 2020

04

Vyjádření spolku ke kasační stížnosti →

02

Text kasační stížnosti → – MHMP podal obratem kasační stížnost proti rozsudku

Text rozsudku → v nezvykle krátkém čase vydal soud rozsudek

2019

11

Podání žaloby →  – Vysvětlení okolností podání žloby s možností si žalobu stáhnout v plném znění

01

Investor v roce 2018 podal žádost o povolení kácení dřevin z důvodu jejich kolize se stavbou. Spolek se do tohoto řízení přihlásil a postupně se odvolává proti všem rozhodnutím orgánům “ochrany” přírody MČ a MHMP, které automaticky vyhovují investorovy v jeho snaze vykácet desítky dřevin v okolí kostela. Argumentace úřadů je postavena na znaleckém posudku 2018_12_10_Znalecky_pos_MC_Ph4_Kostel_Lhotka.pdf, Ten ačkoliv přiznává, že dřeviny k vykácení byly vysázeny k plnění dominantně estetické a mikroklimatické funkce, v závěru hodnotí, že se nejedná o výjimečné dřeviny a jejich funkce v lokalitě je zastupitelná. Tento závěr rozporuje druhý znalecký posudek, který zadal spolek 2019_01_30_Znalecky_pos_Pankracka_spol_Kostel_Lhotka.pdf

2018

06

V rámci předvolební kampaně vyjádřil oficiální podporu tomuto projektu starosta Petr Štěpánek (SZ) . Nezákonné ovlivňování úředníků, kteří během rozhodování v rámci územního řízení otočily o 180°,  se však dokazuje těžko.   2018_06_Zastita_starosty_MCP4.pdf

04

Komise územního rozvoje Rady MČ Praha 4 svým usnesením doporučila , aby MČ Praha 4 jakožto účastní územního řízení podal na stavební úřad podnět účastníka řízení  na obnovu územního řízení viz bod č. 5 zápisu 2018_04_09_ZAPIS-33-zasedani-Komise-uzemniho-rozvoje-a-vystavby.pdf. Rada MČ Praha 4 v čele se starostou Petrem Štěpánkem (SZ) toto doporučení ignorovala !!!!!!

Ing. arch. Michal Gavlas vypracoval odborné připomínky k rekonstrukci a přístavbě kostela. Rozhodně stojí za přečtení 2018_04_Arch_Gavlas_Pripominky-k-rekonstrukci-kostela-Panny-Marie-Lhotka.pdf

2017

12

Investor žádá o stavební povolení. Spolek se na základě zkušenosti z územního řízení do stavebního řízení již přihlašuje. Detaily stavebního projektu popisuje tzv. Souhrnná technická zpráva, kterou si můžete stáhnout zde 2017_12_STZ_stavebni_upravy_fary_kostela_Lhotka_str_1-31.pdf,    2017_12_STZ_stavebni_upravy_fary_kostela_Lhotka_str_32-65.pdf,   2017_12_STZ_stavebni_upravy_fary_kostela_Lhotka_str_66-86.pdf

2016

10

Se spoustou úřady povolených výjimek a navzdory podaným námitkám místních obyvatel, kteří však nebyli schopni svůj odpor dotáhnout až do stádia žalob, bylo vydáno územní rozhodnutí, kterým byla umístěna stavba rekonstrukce a přístavby kostela Panny Marie královny míru na Lhotce viz 2016_10_31_UR_UMCP4_pristavby_kostel_Lhotka.pdf. Spolek Pankrácká společnost nebyl účastníkem územního řízení, protože naprosto mylně spoléhal na “zelené” vedení radnice MČ Praha 4, která účastníkem řízení byla.