Nádraží Krč

2022

10

Aktuální stav k 31.10.2022 je takový, že probíhá řízení žádosti o povolení kácení. Dne 11.8. 2022 proběhlo za účasti zástupců spolku místní ohledání viz protokol 2022_08_11__10_protokol_ohledani_Nadrazi_krc.pdf . Pověřená úřední osoba uznala námitky spolku, že žadatelem předložená dokumentace je nedostatečná, protože podle ní nelze posoudit rozsah a opodstatnění kácení.  Úřad vyzval žadatele o doplnění žádosti, přerušil řízení. Dne 5.10.2022 žadatel doplnil dokumentace o ortofoto mapy (pouze však v papírové formě, formátu A2 a větších). Na obrázcích níže jsou červeně označeny všechny porosty žádané k vykácení, zeleně porosty k ponechání.

 

2022_10_Zadost_kaceni_Nadrazi_Krc_zamecek.png

 

2022_10_Zadost_kaceni_Nadrazi_Krc_Branicka_V_Podzamci_Na_Strzi.png