Nové Dvory

2022

10

Aktuální stav k 31.10.2022 je takový, že probíhá řízení žádosti o povolení kácení dřevin v kolizi se stavbou. Ve dnech 12.8. 2022 a 2.9.2022 proběhlo za účasti zástupců spolku místní ohledání viz protokol 2022_09_02__15_16_protokoly_ohledani_Nove_dvory.pdf Pověřená úřední osoba uznala námitky spolku, že žadatelem předložená dokumentace je nedostatečná, protože podle ní nelze posoudit rozsah a opodstatnění kácení.  Úřad vyzval žadatele o doplnění žádosti, přerušil řízení. Dne 5.10.2022 žadatel doplnil dokumentace o ortofoto mapy (pouze však v papírové formě, formátu A2 a větších, se kterými nelze v úřadem ofocené podobě na formát A3 pracovat). Na obrázcích níže jsou červeně označeny všechny porosty žádané k vykácení, zeleně porosty k ponechání.

2022_10_Zadost_kaceni_Nove_Dvory_za_Lidlem.png

 

2022_10_Zadost_kaceni_Nove_Dvory_u_posty.png