Olbrachtova

 

Asi nejkřiklavějším příkladem nesmyslně vysokého poměru cena/přínos je výstavba stanice metra D Olbrachtova. Na rozdíl od jiných plánovaných stanic metra D nemá z dopravního hlediska Olbrachtova skoro žádný smysl. Z metra D postaveného za veřejné peníze podle stávajícího projektu budou profitovat pouze developeři a spekulanti s pozemky, zatímco místní občany postihne snížením kvality jejich životního prostředí. Ve stávajícím územním plánu nezastavitelné pozemky s izolační zelení mají být “vyčištěny” záměrně zbytečně rozsáhlým staveništěm metra D,  aby následně tyto pozemky byly zastavěny developery. Jejich převod do Pražské developerské společnosti, příspěvková organizace již proběhl viz 2021_06_07_Usneseni_Rady_HMP_c.1340.pdf . V seznamu převedených pozemků je mimo jiné i pozemek 879/33_k.u.Krč.pdf , který podle Důvodové zprávy zmíněného usnesení je určen pro výstavbu. Přitom však náměstek Scheinherr slibuje místním obyvatelům ochránit tento pozemek před vykácením, když se oni vzdají všech svých práv v řízení žádosti o stavební povolení metra D.

Spolek s občany má jedinou možnost jak do projektu promluvit. Tou je nalézt evidentní protizákonnosti a podáním námitek a odvoláními v rámci probíhajících řízení přinutit všemocné politiky a úředníky k jednání. To se v případě stanice metra D Olbrachtova již povedlo, avšak politici zatím pouze slibují a v mediálních vyjádřeních překrucují fakta.

 

2022

10

Jsou podány dvě žaloby. U žaloby na rozhodnutí o povolení kácení podané 19.3.2022 soud přiznal dne 20.4.2022 odkladný účinek žaloby (nesmí se kácet, dokud soud nevynese rozsudek). Avšak tak učinil několik týdnů po prakticky kompletním vykácení pozemků (zkonzumování žalovaného rozhodnutí) provedeném 28.3.2022. Nyní se čeká na samotný rozsudek, přičemž doba vynesení rozsudku není omezena žádnou lhůtou. Jde o typický příklad zneužití práva a selhání soudní ochrany/právního státu.

Druhá žaloba byla podána na samotné stavební povolení Hlavní stavby metra D dne 11.4.2022.  U žaloby týkající se liniové dopravní stavby je ze zákona soud povinen vynést rozsudek ve zkrácené lhůtě 3 měsíců.  Avšak právníci Dopravního podniku hl. města Prahy (DPP) úspěšně obstruují u Nejvyššího správního soudu (NSS) tak, aby soud nemohl ve zkrácení lhůtě vynést rozsudek. Do dnešní doby není určen příslušný soud, neběží lhůta.  Opět se jedná o učebnicové zneužití práva. Více podrobností na stránce Metro D , která se doposud prakticky výhradně věnovala stanici Olbrachtova.