Pankrácká společnost, z.s.

Parkovací pavilon Budějovická

 

O vybudování Parkovacího domu (pavilonu*) Budějovická vedle polikliniky se pokouší soukromý investor od roku 2011. Výstavba parkovacího domu pro více jak 500 vozidel  by byla završením historie zbavování se veřejného majetku započaté spornou privatizací polikliniky v polovině 90 let, jejím následným rozšíření pod záminkou zkvalitnění lékařských služeb, které ve skutečnosti vedlo k předělání původní budovy polikliniky na úřad MČ Praha 4 . Jen díky občanským spolkům, které se proti parkovacímu domu odvolávaly a podávaly žaloby, se zatím nepovedlo tento soukromý byznys na pozemku Veřejné vybavenosti vlastněném Hlavním městem Prahou zrealizovat, viz článek Historický vývoj Parkovacího pavilonu Budějovická →. Všechny klíčové dokumenty jsou setříděné a dostupné ke stažení zde

Archiv ČLÁNKŮ a událostí

2020

05

Konec sbírky na žalobu Parkovacího pavilonu Budějovická a co se bude dít dále→

Žaloba na Parkovací pavilon Budějovická byla podána

Úspěch sbírky na žalobu proti Parkovacímu domu Budějovická. Za dva týdny přišlo na účet spolku Pankrácká společnost 55 tisíc Kč. Více se dočtete v příspěvku Na žalobu Parkovacího domu Budějovická 55 tisíc – děkujeme! →

04

Občanský spolek Pankrácká společnost, Z.S. se účastní místními obyvateli organizované sbírky na žalobu proti Parkovacímu pavilonu Budějovická. Více informací v příspěvku Sbírka na žalobu proti Parkovacímu pavilonu Budějovická →

Na základě žádosti o poskytnutí informace Stavební úřad Prahy 4 sdělil, že v současné době stavební úřad nevede žádné stavební řízení a ani nebyla doposud podána žádost o vydání stavební povolení – viz  vyjádření úřadu 

03

Magistrát hl. m. Prahy zamítl odvolání a znovu umístil stavbu Parkovacího pavilonu viz rozhodnutí →. Lze očekávat zahájení Stavebního řízení. Úřad Prahy 4 však odmítá podat konkrétní informace k zahájení řízení ve vztahu k probíhajícímu Nouzovému stavu s tím, že doporučuje sledovat Úřední desku.

Historický vývoj Parkovacího pavilonu Budějovická  →   Soupis historie pro osvětu široké veřejnosti od sporné privatizace Polikliniky Budějovická v polovině devsadesátých let až po dnešní pokus majitelů polikliniky pomocí radnice Prahy 4 připravit Hlavní město Prahu  o jeden z posledních strategických pozemků na území MČ Praha 4

2019

08

Projekt parkovacího domu mohl být dávno pohřben, kdyby politická reprezentace Prahy 4 odebrala souhlas s využitím pozemku pro parkovací pavilon (MČ Praha 4 má pozemek ve své správě). Popis poměrů na radnici městské části Praha 4 včetně detailního popisu všech kroků její politické reprezentace vedoucí k oživení projektu vybudovat soukromý parkovací dům na městském pozemku a stručný popis technických parametrů tohoto parkovacího domu jak byl schválen v roce 2012 naleznete v článku Převrat na radnici Prahy 4 a Parkovací pavilon Budějovická „politika jako umění iluze“ →  

Proběhla podpisová akce Petice proti parkovacímu pavilonu, kterou podepsalo více jak 300 místních obyvatel. Text petice si můžete přečíst zde →

2017

11

Soukromý investor však nelení a prostřednictvím svého právního zástupce se odvolává k Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) proti rozhodnutí MHMP z 4.1.2017, kterým MHMP zrušil UR z ledna 2012 vydané v Praze 4. MMR dává investorovi za pravdu →, čímž je UR opět ve hře. MHMP ho dostává zpět k dalšímu řízení.

2016

09

Městský soud v Praze rozhoduje ve prospěch žalujícího a ruší rozhornutí Stavebního odboru MHMP z června 2012 a vrací věc MHMP k opětovnému posouzení.  Rozsudek proti rozhodnutí umístit PPB si můžete stáhnout zde →. Magistrát 4.1.2017 v reakci na rozsudek ruší UR vydané Stavebním úřadem Prahy 4 z ledna 2012. Zdá se, že občanské spolky a především obyvatelé mají vyhráno. 

2012

09

Občanský spolek Ateliér pro životní prostředí, o.s. podal žalobu na Stavební odbor magistrátu hlavního města Prahy, protože odmítl odvolání spolků proti Územnímu rozhodnutí Stavebního úřadu Prahy 4 z ledna 2012. Žalobu na UR PPB si můžete stáhnout zde →

01

Stavební úřad Prahy 4 vydal Územní rozhodnutí o umístní stavby “Parkovací dům Budějovická”, UR PPB lze stánout zde →. Čtyři občanské spolky se obratem proti tomuto UR odvolaly ke Stavevnímu odboru MHMP.  Ten však v červnu rozhodnutí Stavebního úřadu Prahy 4 potvrdil.

2011

04

Proběhlo veřejné projednání EIA (posuzování vlivu na životní prostředí) parkovacího domu vedle Polikliniky Budějovická. Všechny dokumenty k parkovacímu domu jsou zveřejněny a můžete si je stáhnout z  Informačního systému EIA PDB→. Mimo samotnou dokumentaci popisující technické detaily a vizualizace parkovacího domu (stáhnout dokumentaci teď) je zde i zápis z veřejného projednání → popisující údiv občanů, jak takováto stavba v takovéto lokalitě mohla dostat kladné posouzení vlivu na životní prostředí.

 

 

* Jak  název Parkovací dům Budějovická, tak i název Parkovací pavilon Budějovická jsou používány v oficiálních dokumentech projektu. Není jasné proč.