Parkovací pavilon Budějovická

 

O vybudování Parkovacího domu (pavilonu*) Budějovická vedle polikliniky se pokouší soukromý investor od roku 2011. Výstavba parkovacího domu pro více jak 500 vozidel  by byla završením historie zbavování se veřejného majetku započaté spornou privatizací polikliniky v polovině 90 let, jejím následným rozšíření pod záminkou zkvalitnění lékařských služeb, které ve skutečnosti vedlo k předělání původní budovy polikliniky na úřad MČ Praha 4 . Jen díky občanským spolkům, které se proti parkovacímu domu odvolávaly a podávaly žaloby, se zatím nepovedlo tento soukromý byznys na pozemku Veřejné vybavenosti vlastněném Hlavním městem Prahou zrealizovat, viz článek Historický vývoj Parkovacího pavilonu Budějovická →. Všechny klíčové dokumenty jsou setříděné a dostupné ke stažení zde

Archiv ČLÁNKŮ a událostí

2023

01

MHMP opět přerušil odvolací řízení k UR Parkovacího pavilonu do 31.12.2022 viz 2023_01_03_Usneseni_MHMP_preruseni_rizeni_do_30_11_2023.pdf

2022

05

MHMP přerušil odvolací řízení k UR Parkovacího pavilonu do 31.12.2022 viz 2022_05_30_MHMP_uneseni_preuseni.pdf

Spolek uspěl se žalobou MHMP, soud zrušil UR Parkovacího pavilonu Budějovická

Dne 3.5.2022 Městský soud v Praze vydal rozsudek k žalobě podané spolkem Pankrácká společnost dne 15.5.2020.  Soud tímto rozsudkem zrušil zpravomocnění územního rozhodnutí Parkovacího pavilonu Budějovická a vrátil celou věc žalovanému (MHMP) k dalšímu řízení. Celý rozsudek si můžete přečíst zde 2022_05_03_zlb_UR_PD-Bud__MS-Pha_ROZSUDEK.pdf.

2021

09

Dne 17.9. neměla opozice během mimořádné schůze zastupitelstva MČ Praha 4 sílu prohlasovat návrh programu schůze -> bod jednání “Parkovací dům” nebyl odhlasován. Avšak příspěvky zastupitelů v debatě k bodu “Návrh programu” stačily k tomu, aby si starostka Michalcová uvědomila vážnost situace a svou trestně právní odpovědnost. Znepokojivé však je vyjádření Pirátů, že nemají problém s prodejem pozemku pro soukromý parkovací dům, kdyby došlo k navýšení prodejní ceny pozemku. Vypadá to na začátek spolupráce Pirátů s ODS.

Opoziční zastupitelé MČ Praha 4 svými podpisy vyvolali mimořádné zastupitelstvo viz 2021_09_10_pozvanka-na-ZMC-Praha-4.pdf. Jediným důvodem této aktivity opozice je medializace skutečnost, že starostka Michalcové (ANO) učinila kroky, které by bez vědomí ZMČ Ph4 měly přimět ZHMP k prodeji pozemků pro parkovací dům podle smluv z dob starosty Caldra (ODS).

08

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. byl úřad MČ Praha 4 přinucen poskytnout veškeré informace k finančním tokům, smlouvám a žalobám týkajících se projektu Parkovacího pavilonu Budějovická viz 2021_08_30_Poskytnuti-informace.pdf s přílohami v dokumenty ke staženíDokumenty dokazují, že neexistují smlouvy, na základě kterých by MČ a HMP musely platit soukromníkovi odškodné v případě, že by mu pozemek neprodali. 

 

Zastupitel MČ Praha 4 Tomáš Kaplan se dostal k dokumentu 2020_11_30_Michalcova_vyvest_mestsky_pozemek.pdf , který usvědčuje starostku MČ Praha 4 z dalšího svévolného pokusu vyvést strategický městský pozemek, na kterém se dlouhodobě snaží soukromý investor postavit Parkovací pavilon Budějovická. Jde o další pokus v pozadí stojící ODS jak pomocí starostky z ANO dotáhnout do konce to, co začal starosta Caldr(ODS) a udržoval starosta Štěpánek(SZ).

03

Dosavadní vývoj Parkovacího pavilonu Budějovická

01

První televizní reportáž o Parkovacím pavilonu Budějovická

2020

08

2020_08_19_žaloba_PDB_vyjádření_osoby_zúčastněné_na_řízení_Budějovická.pdf

2020_08_15_zaloba_PDB_replika_procesni-navrh.pdf

06

2020_06_01_žaloba_PDB_doplnění_žalobních-bodů_.pdf

05

Konec sbírky na žalobu Parkovacího pavilonu Budějovická a co se bude dít dále→

Žaloba na Parkovací pavilon Budějovická byla podána

Úspěch sbírky na žalobu proti Parkovacímu domu Budějovická. Za dva týdny přišlo na účet spolku Pankrácká společnost 55 tisíc Kč. Více se dočtete v příspěvku Na žalobu Parkovacího domu Budějovická 55 tisíc – děkujeme! →

04

Občanský spolek Pankrácká společnost, Z.S. se účastní místními obyvateli organizované sbírky na žalobu proti Parkovacímu pavilonu Budějovická. Více informací v příspěvku Sbírka na žalobu proti Parkovacímu pavilonu Budějovická →

Na základě žádosti o poskytnutí informace Stavební úřad Prahy 4 sdělil, že v současné době stavební úřad nevede žádné stavební řízení a ani nebyla doposud podána žádost o vydání stavební povolení – viz  vyjádření úřadu 

03

Magistrát hl. m. Prahy zamítl odvolání a znovu umístil stavbu Parkovacího pavilonu viz rozhodnutí →. Lze očekávat zahájení Stavebního řízení. Úřad Prahy 4 však odmítá podat konkrétní informace k zahájení řízení ve vztahu k probíhajícímu Nouzovému stavu s tím, že doporučuje sledovat Úřední desku.

Historický vývoj Parkovacího pavilonu Budějovická  →   Soupis historie pro osvětu široké veřejnosti od sporné privatizace Polikliniky Budějovická v polovině devsadesátých let až po dnešní pokus majitelů polikliniky pomocí radnice Prahy 4 připravit Hlavní město Prahu  o jeden z posledních strategických pozemků na území MČ Praha 4

2019

08

Projekt parkovacího domu mohl být dávno pohřben, kdyby politická reprezentace Prahy 4 odebrala souhlas s využitím pozemku pro parkovací pavilon (MČ Praha 4 má pozemek ve své správě). Popis poměrů na radnici městské části Praha 4 včetně detailního popisu všech kroků její politické reprezentace vedoucí k oživení projektu vybudovat soukromý parkovací dům na městském pozemku a stručný popis technických parametrů tohoto parkovacího domu jak byl schválen v roce 2012 naleznete v článku Převrat na radnici Prahy 4 a Parkovací pavilon Budějovická „politika jako umění iluze“ →  

Proběhla podpisová akce Petice proti parkovacímu pavilonu, kterou podepsalo více jak 300 místních obyvatel. Text petice si můžete přečíst zde →

2017

11

Soukromý investor však nelení a prostřednictvím svého právního zástupce se odvolává k Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) proti rozhodnutí MHMP z 4.1.2017, kterým MHMP zrušil UR z ledna 2012 vydané v Praze 4. MMR dává investorovi za pravdu →, čímž je UR opět ve hře. MHMP ho dostává zpět k dalšímu řízení.

2016

09

Městský soud v Praze rozhoduje ve prospěch žalujícího a ruší rozhornutí Stavebního odboru MHMP z června 2012 a vrací věc MHMP k opětovnému posouzení.  Rozsudek proti rozhodnutí umístit PPB si můžete stáhnout zde →. Magistrát 4.1.2017 v reakci na rozsudek ruší UR vydané Stavebním úřadem Prahy 4 z ledna 2012. Zdá se, že občanské spolky a především obyvatelé mají vyhráno. 

2012

09

Občanský spolek Ateliér pro životní prostředí, o.s. podal žalobu na Stavební odbor magistrátu hlavního města Prahy, protože odmítl odvolání spolků proti Územnímu rozhodnutí Stavebního úřadu Prahy 4 z ledna 2012. Žalobu na UR PPB si můžete stáhnout zde →

01

Stavební úřad Prahy 4 vydal Územní rozhodnutí o umístní stavby “Parkovací dům Budějovická”, UR PPB lze stánout zde →. Čtyři občanské spolky se obratem proti tomuto UR odvolaly ke Stavevnímu odboru MHMP.  Ten však v červnu rozhodnutí Stavebního úřadu Prahy 4 potvrdil.

2011

04

Proběhlo veřejné projednání EIA (posuzování vlivu na životní prostředí) parkovacího domu vedle Polikliniky Budějovická. Všechny dokumenty k parkovacímu domu jsou zveřejněny a můžete si je stáhnout z  Informačního systému EIA PDB→. Mimo samotnou dokumentaci popisující technické detaily a vizualizace parkovacího domu (stáhnout dokumentaci teď) je zde i zápis z veřejného projednání → popisující údiv občanů, jak takováto stavba v takovéto lokalitě mohla dostat kladné posouzení vlivu na životní prostředí.

1995

1995_09_Privatizace_Polikliniky_Budejovicka_odpoved_na_interpelaci.pdf

1995_06_Privatizace_Polikliniky_Budejovicka_Interpelace_Evy_Fischerove_na_predsedu_vlady_Vaclava_Klause.pdf

 

 

* Jak  název Parkovací dům Budějovická, tak i název Parkovací pavilon Budějovická jsou používány v oficiálních dokumentech projektu. Není jasné proč.