Dosavadní vývoj Parkovacího pavilonu Budějovická

Zhruba deset let se snaží majitel Polikliniky Budějovická o získání povolení ke stavbě „Parkovacího domu Budějovická“ na místě nynějšího parkoviště vedle polikliniky mezi ulicemi Na Krčské stráni a Antala Staška. Projekt parkovacího domu ve stávající podobě počítá s devíti nadzemními a pěti podzemními podlažími, ve kterých se mají nacházet především parkovací stání pro celkem 509 vozidel a také kancelářské prostory. Již v roce 2012 vydal stavební úřad MČ Prahy 4 Rozhodnutí o umístění stavby (Územní rozhodnutí) a nebýt občanských spolků, které se okamžitě proti rozhodnutí stavebního úřadu odvolaly a následně podaly žalobu, byl by parkovací dům dnes již pravděpodobně postaven. Dlouholetou iluzí je, že tento soukromý parkovací dům vyřeší v Krči problém s přeplněnými ulicemi zaparkovaných aut v blízkém i vzdáleném okolí. Ve skutečnosti bude tato nemístně objemná komerční stavba především velkým zdrojem znečištění ovzduší bez toho, aby místním obyvatelům přinesla prospěch.

Velkým zádrhelem pro investora projektu byla a stále je skutečnost, že stavební pozemek, který je v územním plánu veden jako Veřejná vybavenost, vlastní Hlavní město Praha (HMP). To ho svěřilo do správy MČ Praha 4. Investor však tento problém řeší nadstandardními vztahy s vedením MČ Praha 4, ať už v křesle starosty seděl Pavel Caldr (ODS 2012-2014), Petr Štěpánek (SZ 2014-2019) nebo nyní Irena Michalcová (ANO). Nejprve proběhlo několik neúspěšných pokusů vedení MČ Praha 4 pozemek bez souhlasu HMP investorovi prodat. Když to nevyšlo, přistoupil investor s politiky na „salámovou metodu“ – nejprve získat všechna povolení a začít stavět, teprve pak pod tlakem sankcí donutit HMP k prodeji pozemku. Ale i přes podporu projektu vedením MČ Praha 4 se v roce 2016 zdálo, že parkovací dům nemá šanci. V tom roce totiž zastupitelstvo Hlavního města Prahy hlasovalo proti prodeji pozemku a zároveň soud rozhodl o oprávněnosti žaloby podané v roce 2012, načež Magistrát HMP musel zrušit Územní rozhodnutí vydané stavebním úřadem MČ Praha 4.

Naneštěstí právě kvůli přetrvávajícímu souhlasu MČ Praha 4 s využitím pozemku pro parkovací dům, což je klíčová podmínka pro vydání Územního rozhodnutí a zásahu Ministerstva pro místní rozvoj, ke kterému se odvolal právník investora, projekt v roce 2017 opět ožil. Ačkoliv dokumentace parkovacího domu nebyla doplněna o zásadní podklady týkající se vlivu parkovacího domu na životní prostředí, potvrdil Magistrát v březnu 2020 znovu Územní rozhodnutí z roku 2012, proti čemuž již nebylo odvolání. Jediným způsobem obrany obyvatel z okolí parkovacího domu zůstalo podání žaloby. Jelikož samostatně zpracovat a podat žalobu nebylo v jejich možnostech, obrátili se s žádostí o pomoc na spolek Pankrácká společnost. S pomocí spolku byla okamžitě zorganizována finanční sbírka a z jejího výtěžku najat advokát. Spolek pak obratem zpracoval všechny podklady tak, aby advokát mohl podat žalobu včas. Argumentace žaloby jasně ukazuje, proč je parkovací dům v nynější podobě nepřijatelný. Neexistuje závazné stanovisko vlivu této stavby na životní prostředí (bylo pouze nezákonně prodlouženo původní stanovisko z roku 2011). V územním rozhodnutí chybějí závazná stanoviska orgánů ochrany ovzduší – místní obyvatelé se oprávněně bojí, že parkovací dům zvýší nadlimitně znečištění ovzduší. V neposlední řadě je zde nesoulad s územním plánem – pozemek veřejné vybavenosti nemá sloužit pro soukromé komerční účely. Z dokumentace projektu totiž vyplývá, že parkovací dům nebude sloužit k pokrytí potřeb stávající polikliniky (potřebná parkovací stání již byla přistavěna), ale pro nové budovy, které investor plánuje postavit z druhé strany polikliniky.

Dlouhodobou snahou místních i spolku bylo dostat tuto kauzu do médií. Ta však o ni nejevila zájem. Situace se změnila teprve po podání žaloby, takže široká veřejnost se může s projektem parkovacího domu seznámit například v reportáži v televizi Seznam z ledna 2021. Současné vedení radnice MČ Praha 4 pod tlakem médií spekuluje o zmenšení parkovacího domu, ale fakticky v řízeních i nadále souhlasí s projektem v původních parametrech. Podle názoru spolku a jím najatého advokáta jsou argumenty žaloby natolik silné, že soukromý parkovací dům pro více jak 500 vozidel pravomocné územní rozhodnutí zřejmě nakonec nedostane. V budoucnu se snad dočkáme i toho, že tento prakticky poslední nezastavěný pozemek ve vlastnictví hlavního města v bezprostřední blízkosti metra bude využit ve prospěch obyvatel Krče.

Tento článek vyšel i v tištěné formě ve farních listech Michelské farnosti 2021_03 Farní listy.pdf

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.