FAQ

Často kladené dotazy a odpovědi.

Ačkoliv jsou dotazy cílené k jedné konkrétní kauze, odpovědi na ně  platí obecně a poslouží Vám k objasnění situace i v jiných kauzách.

 1. Otázka:  Z jakého zdroje můžu získat čerstvou informace o parkovacím domu? Vypadá to, že městská část tuto informace sdělit nechce. Na portálu Praha4.cz jsem nenašel vůbec nic. Jak víte, že vůbec něco takového se chystá?
  Odpověď: Úřední desky: oznamují se zahájení řízení – rozhodnutí v případě řízení s velkým počtem účastníků, tj. více než 30. V případě PDB pak je poslední informací vyvěšené rozhodnutí SÚ MHMP na úřední desce pražského magistrátu a dtto na úřední desce ÚMČP4. Více se z veřejně dostupných zdrojů nedozvíte. V případě stavby, jakou je parkovací pavilon pro více než 500 aut, pak bylo (a správně by nadále mělo být) vedeno řízení o posuzování vlivů záměru na životní prostředí (tzv. EIA environmental impact assessment). O tom se dozvíte na portálu cenia. Jinými slovy: pokud nejste tzv. aktivista, který ve svém “volném” čase neustále sleduje elektronické úřední desky minimálně tří úřadů (ÚMČP4, MHMP, MŽP), nedozvíte se vůbec nic, protože od počátku dosud nevydává ani HMP ani MČP4 jakékoli informační médium, neb ani jeden ani druhý nemají zájem na tom, aby byli občané informováni, natož včasně a natož řádně tak, aby mohli vyjádřit svůj názor a bránit svoje ústavou zaručená práva.
 2. Otázka: Má smysl zažalovat konkrétní úředníky, když evidentně jde o podplácení, korupci, plýtvání veřejným majetkem, teda trestnou činnost zcela konkrétních osob?
  Odpověď: K žalobě je nutná tzv. aktivní žalobní legitimace, tj. ne každý může žalovat každého. Náš právní řád neumožňuje žalovat konkrétního úředníka z důvodu jeho úřední činnosti, neboť způsobí-li škodu územnímu samosprávnému celku nebo škodu na životním prostředí, žalovat může jen tento ÚSC, tj. obec, tj. MČP4. Občan může žalovat stát – což se děje skrze správní žalobu proti správnímu rozhodnutí. Na konkrétního úředníka lze podat trestní oznámení, která však de facto bez sebemenší výjimky naše vynikající policie či státní zastupitelství odkládají.
  Avšak úředníci Prahy 4 jsou kryti, neboť jejich rozhodnutí potvrdili úředníci MHMP, vždy pak budou tvrdit, že mají právo na správní úvahu, přičemž uvážili jak uvážili, což není trestné. Jinými slovy, dokud nemáte v ruce výhru u soudu, nelze ani cokoli podnikat proti úředníkovi (ledaže byste měl natočeno, jak přebírají úplatek). A protože naše soudy si přímo rochní v neefektivitě rozhodování, ruší vydaná rozhodnutí na procesních pochybeních (slova ústavního soudce JUDr. Rychetského), k meritu věci se většinou odmítají vyjádřit. Pak to vypadá tak, že třeba 20 let žalujete totéž…. .
 3. Otázka: Kde můžu získat informace o průběhu procesu?
  Odpověď: Informace, informace …. uceleně a přehledně je neseženete, opravdu je nutné se věci roky věnovat . Proto jsme zřídili a udržujeme tento web, abychom Vám usnadnili práci a orientaci.
 4. Otázka: Chtěl jsem se zeptat, na co budou použity peníze z účtu na žalobu PDB v případě, že nedojde k právnímu zastupování z důvodu nedostatečné výše příspěvků.
  Odpověď:  Na žalobě s advokátem již přirozeně pracujeme a žaloba podána bude, jakkoli to není vůbec jednoduché s ohledem na nemožnost nahlížení do spisu po většinu dvouměsíční lhůty pro podání správní žaloby (koronavirus). Výše celkem shromážděných příspěvků může limitovat rozsah/hloubku žalobní argumentace (vč. event. zaplacení odborné pomoci specialistů v oblasti hluku, imisí, dopravy), žaloba však bude ve lhůtě podána každopádně.Pokud finanční prostředky naopak přebydou, budou poskytnuty pro účely stavebního řízení přímým účastníkům řízení – dotčeným sousedům na financování právního zastoupení při soupisu námitek, odvolání, žaloby etc. Zdůrazňuji, že za odvedenou vlastní práci si jako členové spolku nevyplácíme jakoukoli odměnu, veškerou práci jsme vždy odváděli a odvádíme nadále bezúplatně.
 5. Otázka: Proč na letáku vyzývajícího k “sousedské sbírce” na žalobu proti Parkovacímu pavilonu Budějovická nebyla uvedena přesná adresa či telefon organizátorů sbírky? Chci se přesvedčit, že se skutečně jedná o sousedskou sbírku.
  Odpověď: Organizátoři sbírky nechtěli být na letáku z osobních důvodů uvedeni vůbec. A stejně jako v případě petice provést sbírku zcela anonymě, pouze s uvedením spolku Pankrácká společnost. S tím však spolek zásadně nesouhlasil, protože hrozilo, že by mohl kdokoliv spolek nařknout, že se ve skutečnosti o sousedskou sbírku nejedná a jde pouze o strašení lidí, ze kterých spolek tahá peníze.  Uvedení některých jmen organizátorů s ulicí bez čísla popisného či telefonu byl přijatelný kompromis jak pro organizátory sbírky, tak pro spolek.