Historický vývoj Parkovacího pavilonu Budějovická

ÚVODEM

Praha 4 je nájemcem budovy úřadu, kterou dříve vlastnila (státní majetek), a která byla v 70. letech vybudována jako jedna z největších poliklinik ve střední Evropě s veškerým lékařským komplementem. Poliklinika byla v polovině devadesátých let privatizována.  O spornosti privatizace svědčí interpelace → poslankyně Evy Fischerové na předsedu vlády Václava Klause uchovanévaná v digitálním repozitáři Poslanecké sněmoviny parlamentu České republiky.  Reakci na interpelaci si můžete přečíst zde →.

V roce 2008 zdůvodňoval soukromý majitel polikliniky rozsáhlé přistavování budov nedostatečnou kapacitou pro pacienty viz například tento článek v Pražském deníku.

https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/poliklinika-na-budejovicke-se-do-peti-20081120.html

Po rozšíření polikliniky však původní budovu soukromý majitel přestavěl na úřad Prahy 4 (!), který si následně od roku 2011 začala Praha 4 pronajímat.

https://www.idnes.cz/praha/zpravy/radnice-prahy-4-je-prestehovana-na-budejovicke-je-vsechno-pohromade.A110830_1643150_praha-zpravy_sfo

MČP4 má ve svěřené správě pozemek par. č. 1588/1, k. ú. Krč, který sousedí s pozemkem, na němž stojí budova polikliniky, v níž je v nájmu Úřad MČP4. Pronajímatel budovy polikliniky a současně úřadu, developerský investor Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., má letitý zájem tento pozemek 1588/1 získat do vlastnictví a developersky vytěžit výstavbou administrativní budovy spojené s velkokapacitním parkovacím domem.

Pozemek p.č. 1588/1 o výměře 2888 m2 je nezastavěný, podle územního plánu HMP je plochou veřejného vybavení. Nachází se přímo u stanice metra Budějovická, tzn. na místě, které je dokonale obslouženo hromadnou dopravou. Proto by logicky na daném místě měla vzniknout stavba veřejného investora, např. stavba úřadu či zdravotnického zařízení ve vlastnictví HMP či svěřené správě MČP4. HMP ani MČP4 žádný obdobný, strategicky a dopravně ideálně položený, nadto nezastavěný, pozemek k dispozici v celém územním obvodu Prahy 4 nemá. Je notoricky známé, že Praze se po éře rozprodejů (rozdávání) obecních pozemků z doby bémovské urgentně nedostává právě takových pozemků, aby na nich mohla realizovat zejm. nezbytnou občanskou vybavenost. Stejně tak v intravilánu města neexistují např. pozemky pro zakládání nových zelených ploch nezbytných pro zmírnění dopadů klimatické změny, zmírnění zdravotních dopadů těžce znečištěného ovzduší atd.

 

JAK VYVÉST STRATEGICKÝ STSKÝ POZEMEK URČENÝ PRO VEŘEJNÉ VYBAVENÍ DO RUKOU SOUKROMÉHO INVESTORA

Investor (vlastník polikliniky Budějovická) měl (za starosty Caldra) a má nadále nadstandardní vztahy s politickou reprezentací Prahy 4, a proto získal souhlas s umístěním svého záměru parkovacího domu na pozemku MČP4. Parkovací dům/pavilón o celkové velikosti 24 520 m² HPP a 14 podlažích znamená úplné zastavění pozemku – uspořádání je patrné na přiložených obrázcích. V devíti nadzemních a pěti podzemních podlažích se mají nacházet především parkovací stání pro celkem 509 vozidel a kancelářské prostory. Je třeba dodat, že za budovou polikliniky se nachází nedávno dokončená přístavba parkovacího domu, který je využíván jen sporadicky. V současnosti jsou v území zóny vyhrazeného stání, proto je argument potřebou pokrytí parkování rezidentů (vedle předpokládané finanční náročnosti nájmu místa) lichý.

Tato předimenzovaná komerční stavba bude především velkým zdrojem znečištění ovzduší, aniž by rezidentům přinesla jakýkoli benefit. Zeleň, jíž podle závěrů EIA (r. 2011) měl být kompenzován přírůstek imisního zatížení nebezpečnými polutanty z dopravy (parkovací domy znamenající neustálé studené starty, rozjíždění, brždění jsou vážnými zdroji znečištění z dopravy), přitom není kam umístit, neboť projekt vytěžuje městský pozemek do posledního metru. Vlastníci RD i BD na sousedních pozemcích budou muset čelit nejen imisím a zastínění, ale na pozemku nejbližšího RD bude muset být dokonce vybudována vysoká protihluková stěna (!). Okolnosti získání souhlasu vlastníků dotčeného RD budí důvodné podezření ze zastrašování. Podstatné znehodnocení všech okolních rezidenčních nemovitostí i objektů drobných podnikatelů (zejm. zdravotnické rehabilitační zařízení) je nasnadě, stejně jako ztráta pohody bydlení a vážné zdravotní ohrožení. Podobně je projekt kapacitního parkovacího domu absurdní z důvodu umístění přímo vedle polikliniky, kde m.j. sídlí oční klinika Lexum a kam tudíž dochází na ošetření značný počet seniorů.  Projekt přesně odpovídá dlouholeté politické pražské praxi z dob hegemonie ODS – nechat vydělat soukromým investorům na městském majetku na úkor zdraví místních obyvatel.

Starosta MČ Praha 4 Pavel Caldr (ODS) bez souhlasu ZHMP podepsal smlouvu o smlouvě budoucí a následně i smlouvu o prodeji pozemku parc. č. 1588/1, změna vlastnictví však neprošla s poukazem na porušení Statutu Hlavního města Prahy→.

Proto na poslední chvíli, kdy již díky výsledkům komunálních voleb v roce 2014 na radnici Prahy 4 ODS dosluhovala, podal ještě starosta Caldr žádost o souhlas ZHMP s prodejem pozemku. Nový starosta Štěpánek vzal obratem v prosinci 2014 žádost zpět. Pronajímatel – investor parkovacího domu – však v tlaku neustal a tak 25.1. 2016 tehdejší místostarosta Prahy 4 Zicha (STAN) znovu žádá Hlavní město Prahu o souhlas s prodejem pozemku par. č. 1588/1→.

15.9.2016 usnesením zastupitelstvo HMP→ nesouhlasí s prodejem pozemku a žádost MČP4 zamítá (žádost o prodej pozemku par.č. 1588/1 plochy 2888m² za cenu 21.184.240,- Kč). ZHMP svůj nesouhlas odůvodnil tím, že pozemek veřejné vybavenosti má být využit výlučně Hlavním městem Prahou nebo městskou částí Praha 4, nikoliv soukromým investorem.

23.9.2016 Městský soud v Praze přisvědčil důvodnosti žaloby spolku Ateliér pro životní prostředí (žaloba z 5.9.2012) a zrušil rozhodnutí stavebního odboru MHMP z 28.6.2012. Věc byla vrácena k novému projednání.

Stavební úřad MHMP se Prahy 4 od konce roku 2017 opakovaně dotazuje, zda  trvá souhlas s umístěním stavby cizího investora na pozemku ve svěřené správě MČP4. Praha 4 za zeleného starosty nereaguje, po převzetí moci koalicí ODS+ANO+TOP+J. Svoboda je souhlas potvrzen.

Souhlas MČP4 s umístěním stavby na městském pozemku povede k tomu, že stavba bude povolena a realizována (dopady na životní prostředí jako vždy všechny dotčené orgány ochrany zdraví a životního prostředí bagatelizovaly, 10 let starou EIA se zmanipulovanými modelovými – ! nikoli skutečnými – daty intenzit dopravy a znečištění si potvrdily). Je nasnadě, co bude následovat. Podle OZ má být vlastnictví stavby a pozemku sjednoceno. Ať již bude po dokončení parkovacího domu pozemek za účelem sjednocení vlastnictví pozemku a stavby prodán, nebo si sjednocení vlastnictví vynutí vlastník stavby (do níž se souhlasem vlastníka pozemku v průběhu cca 10-ti let nainvestoval stamiliony) soudně, je nepochybné, že HMP/MČP4 o vlastnictví tohoto strategického pozemku přijde. Představa, že po dokončení miliardové soukromé investice bude HMP – v mezičase vyčerpané a zadlužené v prvé řadě obrovskými dopravními stavbami – připraveno nový parkovací dům (který by sice potřebovalo, ale úplně jinde … nejlépe u depa metra Písnice) výhodně odkoupit, je úsměvná.

 

SCHIZOFRENNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Zatímco politické vedení MČP4 jde de facto nepokrytě na ruku vlastníku polikliniky Budějovická, HMP předvádí typickou schizofrenii. Souhlas s přímým prodejem pozemku sice zastupitelstvo nedalo, ale pro účely pokračujícího řízení o umístění a povolení stavby odbor majetkový zdůraznil, že nesouhlas s prodejem v žádném případě neznamená nesouhlas se stavbou, stejně tak se stavbou souhlasil IPR zastupující HMP v řízení před SÚ MHMP. Jako vždy ochotně udělily souhlasy s připojením nové stavby rovněž správci komunikací (TSK HMP) a správci sítí. Přitom k tomu, aby se stavba nerealizovala, by postačilo vzít zpět jediný souhlas. Pro forma se tak HMP nechce klíčového pozemku veřejného vybavení zbavit, reálně však činí (resp. nečinností posvěcuje) vše pro to, aby vbrzku o pozemek přišlo.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *