HMP donutilo obyvatele a spolek k podání odvolání proti stavebním povolení metra D

Dne 30.6. vydal specializovaný stavební úřad MHMP dvě rozhodnutí, kterými získala hlavní stavba úseku metra D Pankrác – Nové Dvory nepravomocné stavební povolení.

Z pohledu půlročního jednání, které vedli lidé z HMP včele s primátorem Hřibem a jeho náměstkem pro dopravu Scheinherrem s místními obyvateli (nikoliv však se spolkem), jde o nepochopitelné zavedení projetu stavby metra D do slepé uličky, což opět oddálí skutečné zahájení stavby metra.

Dovedení projektu do tohoto stádia je popřením všech slibů lidí z vedení HMP, že nechají upravit projekt metra v okolí stanice Olbrachtova tak, aby snížili zbytečnou a podle našeho názoru nezákonnou devastaci širokého okolí stanice výměnnou za stažení všech námitek a rezignaci na všechna další odvolání. O nezákonnosti devastace okolí stanice Olbrachtova byli vedoucí manažeři projektu stavby metra D z DPP informováni již v prosinci  2019, primátor Hřib a jeho náměstek pro územní rozvoj Hlaváček byli prokazatelně o tom samém informováni v červnu 2020 viz článek prvni-setkani-s-primatorem-hribem-a-namestkem-hlavackem-k-metru-d/. DPP se pokusil prakticky o stejnou devastaci území již v roce 2017 v rámci geologického průzkumu. Tenkrát však musel tlaku občanů a spolku ustoupit. Bohužel se neponaučil a nezahájil žádná jednání ve snaze předejít budoucím střetům. Stále spoléhal na hrubou sílu a vydírání, kterého jsme dnes obětí.

Teprve ke konci roku 2020 v reakci na podané námitky obyvatel a spolku Pankrácká společnost ve všech řízení žádosti o stavební povolení rozjel primátor Hřib s náměstkem Scheinherrem přímá jednání s místními obyvateli, nikoliv však se spolkem. Výsledkem bylo technické řešení stavby stanice, které by vyhovovalo všem. Bohužel toto řešení zůstalo pouze na papíře, ve stavební dokumentaci všech žádostí o stavební povolení se nezměnila ani čárka, takže nepravomocné stavební povolení získala stará, pro obyvatele a spolek nepřijatelná varianta.

Spolek i místní obyvatelé požadovali nejdříve slíbené technické řešení zapracovat do dokumentace žádosti o stavební povolení.  Zároveň jsme se jasně vyjádřili, že v opačném případě uděláme vše pro to, aby staré destruktivní řešení nikdy nedostalo pravomocné stavební povolení. Náměstek Scheinherr a jeho lidé se naprosto nezodpovědně rozhodli pro silové řešení s argumentací, že chtějí ušetřit čas. Ve skutečnosti však docílí pravý opak. Obyvatelé a spolek totiž odmítají věřit planým a z logiky věci nesmyslným slibům, že až DPP získá pravomocné stavební povolení pro destruktivní řešení stavby, udělá Scheinherr s DPP vše pro to , aby získali nové stavební povolení pro méně destruktivní variantu stavby.

Proč se nedá věřit slibům pana náměstka Scheinherra:

  • V prvé řadě jde o naprosto neseriózní jednání. V době více jak půlročního jednání, kdy ještě mělo smysl jednat (před vydáním rozhodnutí), ani jednou náměstek Scheinherr nekontaktoval spolek, ale chtěl vyjednat dohodu prostřednictvím neznalých, nezkušených = bezbranných obyvatel, ke které by se ale měl následně zavázat i spolek. Nyní, když jsou již vydaná povolení a nelze nic na stavební dokumentaci změnit, najednou začal náměstek Scheinherr telefonovat a psát předsedkyni spolku.   Co je toto za jednání? Jsme přesvědčeni, že se primátor s náměstkem záměrně vyhýbali fundované diskuzi ve snaze přimět obyvatele alespoň k separátní dohodě na zdánlivě líbivém řešení a tím spolek izolovat.
  • Poslední reakce náměstka Scheinherra na kompromisní návrh postupu povolení stavby metra D poslaný jednotně jak občany tak i spolkem byla taková, že pan náměstek potřebuje více času na jeho prostudování. Pár týdnů na to byla vydána rozhodnutí, což nyní fakticky znemožňuje provést realizaci tohoto kompromisní řešení !?
  • Argumentace, že je rychlejší nejdříve získat pravomocné rozhodnutí pro variantu stavby, kterou pan náměstek prý nechce nechat stavět a teprve pak dopracovat a podat novou žádost o stavební povolení varianty slibované občanům, je nelogická. Dává smysl pouze v případě, že se jedná o lest, jak realizovat nezákonné řešení, které však nikdo již nebude z procesních důvodů schopen soudně  napadnout.
  • DPP zadalo vypracovat expertní analýzu variantního řešení k pilotovým stěnám. Pilotové stěny podle našeho názoru nelze nyní legálně stavět (nepočítá s nimi platná EIA, UR) a přitom kvůli nim má dojít k největší devastaci okolí. Posudek se variantním řešením zabývá minimálně a prakticky na všech 15ti stranách obhajuje tvorbu pilotových stěn. Nelze tedy věřit panu náměstkovi, že když se mu povede zlegalizovat stavbu pilotových stěn, že dodrží svůj slib a nenechá je postavit. Celý posudek si můžete stáhnout zde.
  • Řádný hospodář, kterým se pan Scheinherr zaklíná, nenechá projekt po dobu řádově desítek měsíců dojít do patové situace. Roční zdržení zahájení stavby metra, které vůbec nemuselo nastat, je však ničím v porovnání se zdržením šesti let, které mají na svědomí  účelové žaloby restituentů pozemků v okolí Nemocnice a Nádraží Krč viz článek Stanice metra D Nemocnice Krč.

Z výše uvedeného je zřejmé, že občané i spolek nemají jinou možnost, než  se proti vydaným stavebním rozhodnutím odvolat. Odvolání spolku a zhruba 70ti občanů byla podána 11.7.2021 . Jsou volně ke stažení na odkazech 2021_07_11_PS_odvolani_SP_metro_D_ZS_mimo_OL_blanket.pdf2021_07_11_PS_odvolani_SP_metro_D_hlavni_stavba_blanket.pdf. Tato podání budou doplněna v průběhu několika týdnů podrobným textem našeho právního zástupce.

 

Nekorektní jednání a hra vabank pana náměstka Scheinherra, primátora Hřiba a zaměstnanců DPP, kvůli které je čím dál více útočeno na spolek i obyvatele, nás nutí k obraně. Jsme připraveni zveřejnit audio i video nahrávky z jednání s primátorem a jeho náměstky, bude-li to nutné.