Nové vedení Prahy nad propastí s názvem Metro D

Tento článek pokračuje ve výčtu událostí a dokumentů týkajících se plánované výstavby Metra D a plynule tak navazuje na starší příspěvek Historie osmiletého zpoždění výstavby Metra D Oba názvy článků jasně naznačují, kam vedení HMP s Dopravním podnikem a městskou části Praha 4 za poslední dvě volební období dokázali přivést jednu z klíčových staveb města.

Dne 18.10.2018 zveřejnil Ekonomický týdeník na svém webu článek Metro D jen tak nebude, dopravní podnik nedodal podklady pro stavební řízení, tvrdí úředníci. Článek je postaven na zveřejnění dopisu z 10.10.2018 adresovaném řediteli Dopravního podniku HMP, který usiluje o Stavební povolení na metro D, od ředitele odboru stavebních agent, který o Stavebním povolení rozhodne. Dopis, který lze z uvedeného odkazu stáhnout, rozhodně stojí za přečtení. Dokumentuje mimo jiné údiv ředitele odboru stavebních agent nad faktem, že k vypořádání pozemků potřebných pro tuto veřejně prospěšnou stavbu nebyl již dávno využit institut vyvlastnění, což je příčinnou všech nynějších potíží. Na tento prvotní hřích ještě z dob vlády ODS a TOP09 dokázalo navázat vedení Prahy pod vedením ANO+ČSSD+Trojkoalice tak “dobře”, že se město a jeho občané stali rukojmí majitelů pozemků u Thomayerovy nemocnice a nádraží Krč. Ti už si tlakem prostřednictví žaloby na Územní rozhodnutí o umístění stavby (UR) metra D vymohli dvojnásobné navýšení objemu staveb na svých pozemcích v širokém okolí budoucí stanice metra Thomayerova nemocnice. Sled událostí je popsán ve zmíněném článku  Stane se metro D místním prokletím?. Článek končí konstatováním, že stejní majitelé se po tomto úspěchu naprosto logicky pustili do stejné akce a stejnými prostředky i na pozemcích kolem další stanice metra D Nádraží Krč.

Podpis nové obdobné smlouvy u nádraží Krč jako byla smlouva u Thomayerovy nemocnice však není již tak jednoduchý. Rozdíl mezi těmito dvěma smlouvami je v tom, že zatímco podpis té první byl šokem pro nic netušící místní obyvatele, tuto druhou smlouvu se snaží místní sledovat od samého počátku. Jde o to, že už nehodlají strpět v nadlimitně zatíženém území hlukem a spodinami další navyšování výstavby, které přinese další výrazný nárůst automobilové dopravy v místě, kudy vede nejvytíženější komunikace v republice (Jižní spojka v Krči 150tis vozidel/den). Obyvatelé proto začali tlačit na vedení MČ Praha 4. To jim doslova pár týdnů před komunálními volbami po letech nevyslyšených proseb objednalo měření hluku a intenzity dopravy na Jižní spojce mezi ulicemi Vídeňská a Sulická. Rozbor výsledného protokolu z měření hluku a intenzity dopravy, který si můžete stáhnout, je na samotný článek a nebudeme se jím nyní zabývat. Nové vedení radnice Prahy 4 se staronovým starostou Petrem Štěpánkem(SZ) ústy nové radní pro územní rozvoj Petry Rejchrtové (bezp. za Piráty) tlumočí během probíhajících magistrátních jednání požadavky místních obyvatel na přidání bodů do nové smlouvy mezi HMP a majiteli pozemků u nádraží Krč. V nich by se HMP mělo zavázat nejdříve odstranit nadlimitní hlukovou zátěž, zachování izolační zeleně, žádné P+R parkoviště v Krči a v neposlední řadě vyřešení tranzitní dopravy Krčí ve směru sever-jih vypracováním komplexní dopravní studie pro jižní část Prahy 4. Teprve pak umožnit výstavbu soukromých objektů majitelů pozemků. Tyto problémy mělo HMP řešit již dávno bez ohledu na výstavbu metra, ale doposud si vystačilo s provozováním Jižní spojky na výjimku hygienika, která umožňovala legalizovat její provoz.

Nikdo by požadavky místních obyvatel nebral v potaz, kdyby celý proces pořizování stavební dokumentace pro metro D nebyl děravý jak cedník a tedy napadnutelný, jak naznačuje i dopis ředitele odboru stavebních agent Ing. Heroudka. Nový náměstek pro dopravu Scheinherr spolu s náměstkem pro územní rozvoj Hlaváčkem a primátorem Hřibem koukají do propasti, před kterou je postavilo staré vedení magistrátu a MČ Praha 4. Když totiž nové vedení magistrátu s velkou slávou ohlásí podepsání dohody s majiteli pozemků v okolí nádraží Krč bez splnění požadavků místních obyvatel, mohou se dočkat své první velké aféry ve funkci v okamžiku, kdy začnou padat žaloby na metro od lidí, které město hodilo přes palubu.

Jestliže chce HMP získat Stavební povolení až do tří let viz článek  Praha má podepsat zásadní kupní smlouvu zajišťující pozemky pro metro D, může konečně nejenom uplatnit institut vyvlastnění, aby mohlo bez tlaku majitelů pozemků rozhodovat pouze v zájmu pražanů, ale začít i s přepracováním posouzení vlivu staveb kolem metra D na životní prostředí  (EIA). Původní, skoro již 7 let stará EIA díky novým smlouvám jako například ta u Thomayerovy nemocnice posuzuje úplně jinou stavbu s jinými parametry. Celou EIA k metru D v trase Náměstí míru – Depo Písnice si můžete stáhnout na portálu Informačního systému EIA, když do jeho vyhledávače do kolonky Dotaz zadáte PHA777. V ní se například v dokumentu 3-Rozptylov studie na straně 23 dočtete, že se v Krči počítá se 147 tisíci obousměrných jízd nákladních automobilů místo toho, aby se alespoň z části pro odvoz zeminy použilo místní nádraží a železniční trať. Dech beroucí je dokument 4-Sadovnice_hodnoceni, podle kterého má být na území Krče vykáceno skoro 2,5 tisíce stromů.

Přeji novému vedení Prahy v jeho nelehké situaci hodně sil a zdravého rozumu.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.