Otevřený dopis obyvatelky domu v Kovařovicově ulici náměstku Scheinherrovi

V Praze 22.7.2021

Vážený pane náměstku,

znovu děkuji za zaslané materiály a za snahu situaci kolem stanice Olbrachtova nějak uchopit.

Vzhledem k tomu, že většina z nás čerpá v různých termínech po náročném roce řádnou dovolenou (i mimo republiku, dostatečný signál, atd.) a není v naší moci se tedy v klidu sejít a vše společně prodiskutovat, můžeme Vám teď reagovat pouze individuálně.

Moje odpověď je tedy vyjádřením individuálního názoru, nikoliv shrnutím závazného společného rozhodnutí.

K první části Vaší nabídky:

Do 28. 7. 2021 Dopravní podnik vloží do spisů změnu projektové dokumentace ZS OL2 poníženou o pilotovou ochranu i těžní šachtu – jak znázorňuje příloha.

– Při nahlédnutí do technické zprávy k ZS OL2 (a dalších návazných dokumentů) vidím následující objekty (pro zkrácení neuvádím čísla objektů a celé názvy):

vrátnice, trafostanice, sedimentační nádrže, uklidňovací nádrž, odlučovač ropných látek, oplocení, vjezdová vrata, věžový jeřáb, portálový jeřáb, hala.

V pondělí 19. 7. 21 jsem se byla do spisů znovu podívat, abych si ověřila, jestli se v nich udála nějaká radikální změna a pilotová stěna a těžní šachta “byly magicky přemístěny” (sic!???) do spisu ZS OL2.

Ve spisech se v oblasti dokumentace nezměnilo vůbec nic.

Tudíž se ptám, jak chcete, prosím, ponižovat projektovou dokumentaci ZS OL2 o pilotovou stěnu i těžní šachtu (viz citace z Vašeho e-mailu výše), když tam vůbec nejsou???

Dále cituji oznámení zahájení navazujícího stavebního řízení (v části Zařízení staveniště OL2): Předmětem řízení není kácení zeleně, či jakékoli jiné objekty zařízení staveniště nebo stavby metra D než zde jmenované.

Mám-li to převést do nějaké paralely, vnímám to jako “závazný slib” toho, že z košíku, ve kterém jsou pouze jablka, vyjmete všechny hrušky. A od nás očekáváte, že se za tento slib vzdáme do budoucna veškeré možnosti jakkoliv situaci procesně ovlivňovat a odsouhlasíme stavební povolení k celou dobu sporné pilotové stěně. Nejsem si úplně jista, že je toto míněno skutečně vážně.

Dále, jak už Vás (opakovaně) upozorňoval pan architekt, postrádáme k situačnímu nákresu kompletní projektovou dokumentaci (tj. např. technickou zprávu). Není přece možné cokoliv závazně dojednávat na základě “obrázku”.

Již tato samotná skutečnost mě osobně nepřesvědčuje o tom, že můžeme v daném časovém horizontu dospět k uspokojivému závěru.

Je tu dále i několik “drobností”, např. fakt, že (přesto, že jsme se již v zimě 2019 snažili), jsme nebyli z vůle úřadů MČ a MHMP uznání za účastníky v řízení o povolení kácení tj. náš manévrovací prostor v tomto řízení je minimální, resp. pouze v zastupování spolkem Pankrácká společnost.

Dle Vámi zaslané informace z  22. 5. 2021 14:37:39 popisující redukci rozsahu kácení, v rozporu s Vašimi opakovaně deklarovanými sliby na redukci stromů určených ke kácení o cca 80%, byla zpětvzata žádost v rozsahu pouhých deseti stromů na hraně jámy (tj. patrně přirozeně stejně určených k zániku).

Ponechávám stranou fakt, že jste si od nás vyžádal trpělivost v celé záležitosti a čas na konzultaci s odborníky, nicméně do tohoto rozeběhnutého vyjednávání byla vydána dvě stavební povolení, která, navíc svým načasováním na začátek prázdnin, zcela mění situaci a časové možnosti k vzájemnému domlouvání se omezily na (domnívám se nehratelné) minimum.

Dále chci znovu zdůraznit, že nevůli s rozsáhlým kácením jsme jednoznačně ústně vyjádřili již na schůzce s Metroprojektem a DPP na podzim roku 2019, ihned poté jsme podávali žádosti o účast v řízení o kácení, po zamítnutí se odvolali.

Náš zájem o variantu ražeb s injektážemi (tj. bez pilotové stěny a rozsáhlého kácení), jsme jednoznačně deklarovali na schůzce s DPP v prosinci 2020 a od té doby ji opakujeme (několik dalších setkání s ing. Hrnčířem, s panem primátorem, s Vámi).

To znamená, že není možné nás vinit z prodlužování celého procesu. Kdyby byly naše hlasy brány vážně od počátku, mohla být dokumentace již upravena.

Dalším “detailem” je ZS OL3, kdy nám bylo nejdříve přislíbeno, že bude zrušeno, nicméně se již dále o této skutečnosti nikde nezmiňujete. Na jeho zrušení stále trváme.

V neposlední řadě jsme vyjadřovali obavy ze zahušťování developerské zástavby v souvislosti se stavbou metra a jak primátorem HMP, tak MČ P4 byli “uklidňováni”, že si naopak, co se hustoty týče, polepšíme … ovšem z článku publikovaného ve Forbesu 21. 7. 21 se z úst generálního ředitele DPP Witowskeho dozvídáme, že “počítáme i s tím, že samotná výstavba metra, …, přiláká významnou developerskou činnost”.

Ponechám zde zcela stranou pohled obyvatel na “kultivaci prostředí” (zejména v oblasti Dolní Krče), to už zde není předmětem naší debaty.

Také chci okomentovat včerejší zprávu z ČTK, propsanou do několika novinových článků, která Vás cituje a odvolává se i na Vaši korespondenci s námi – kde deklarujete, že staveniště bude třetinové, “nebude před domem” a v kácení jste ustoupili na nezbytných 33 stromů. Bylo by to velmi povzbuzující čtení, kdyby se nejednalo o hrušky v košíku s jablky zmíněné výše.

V podstatě ovšem čtením této zprávy „docházím k závěru“, že je tato verze již tedy jasná (a připadalo by mi to logické, protože nerozumím tomu, proč by mělo město prosazovat verzi s rozsáhlou devastací vzrostlé zeleně v momentě, kdy existuje jiné řešení). Příjemně mě i překvapilo, že staveniště nebude před domem, trochu se ovšem děsím, kam ho tedy umístíte (za dům?).

Protože však dokumentace rozhodnutí stavebního povolení hlavní stavby (která jako jediná obsahuje všechny sporné objekty stavby) hovoří jasně, lze v tuto chvíli podobné mediální výroky označit za lživé. Vám vylepšují Váš mediální obraz, zatímco nás vykreslují jako nesmiřitelné potížisty, kteří ač dostanou, co chtěli, stejně odmítají povolit veřejně prospěšnou stavbu.

Pokračuji, zpráva ČTK (21. 7. 21): “…dopravní podnik do 28. července vloží do spisů změnu projektové dokumentace, z které zmizí stavba pilotové ochrany i těžní šachta”.

Může nám prosím někdo fundovaně osvětlit, jak k tomuto zmizení v daném čase přesně dojde? (Máte v plánu do té doby změnit dokumentaci k hlavní stavbě?)

Závěrem chci podotknout, že variantu, kdy se s úřady snažíme komunikovat prostřednictvím “osobních” e-mailů (např. pan primátor, paní starostka MČ P4, DPP), v podstatě bez jakékoliv solidní reakce, či posunu v diskuzi, má dobře vyzkoušenou jedna z našich sousedek, paní Karolína Kousalová. Na základě této zkušenosti víme, že bez možnosti procesně se bránit se s námi nikdo nebaví.

Jak je z mého rozboru předpokládám patrné, v tuto chvíli BOHUŽEL (opravdu bych se nesmírně ráda, a nejen já, místo neustálého hlídání spisů, úředních desek, schůzování, sepisování e-mailů, atd. věnovala sobě, své rodině, práci, přátelům, koníčkům a odpočinku) nevidím jako reálné do Vámi stanoveného termínu dospět k uspokojivému konsenzu.

S pozdravem,

Eva dos Reis

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *