Protihluky na Jižní Spojce

Spolek se dlouhodobě zajímá o protihluková opatření a izolační zeleň podél Jižní spojky na území Krče. Jižní spojka byla projektována na intenzitu dopravy  60 tisíc vozidel denně. Smutnou skutečností je, že minimálně posledních 10 let je tato intenzita překročena více jak dvojnásobně viz měření TSK, které archivujeme na stránkách  ke-stazeni/dokumenty-k-intenzite-dopravy-v-praze/.  Proto je Jižní spojka zdrojem nadlimitního hluku a její provoz je dlouhodobě umožněn pouze na výjimku Hygienika. Ještě před stavbou protihlukových stěn podél severního okraje Jižní spojky bylo v roce 2018 provedeno měření hluku, které potvrdilo překročení limitů hluku jak přes den a tak i v noci. Spolek je přesvědčen, že postavená protihluková stěna díky svým parametrům hluk v měřených bodech nikterak nesnížila. Více informací naleznete v dokumentech, které si můžete stáhnout na stránkách ke-stazeni/dokumenty-protihluky-na-jizni-spojce/