Stanice metra D Nemocnice Krč

Stanici Nemocnice Krč, která se bude nacházet na západní straně ulice Vídeňská přímo naproti hlavní bráně Thomayerovy nemocnice, lze z pohledu existence metra D směle označit za klíčovou stanici. Zde se totiž rozhodovalo doslova o bytí a nebytí celé linky metra D. Spory kolem stanice Nemocnice Krč rozhodly nejen o konečné podobě této jedné stanice, ale zásadně ovlivnily i okolí další stanic této nové linky metra.

Ve stávajícím Územním plánu Prahy (ÚP) z roku 1999 se počítá v prostoru na volných pozemcích před Thomayerovou nemocnicí s existencí stanice metra D od počátku jeho vzniku. Díky tomu ÚP umožňoval na všech okolních pozemcích novou výstavbu s koeficientem zastavěnosti, jaký má například Sídliště Krč. To znamená, že objem nově vystavěných budov na prostranství před nemocnicí vztažený k velikosti zastavěné plochy měl být stejný, jako je tomu v Sídlišti Krč. V roce 2012 byla Zastupitelstvem hl. m. Prahy (ZHMP) schválena změna ÚP v celé délce trasy metra D z Prahy 4 až do Libuše. Ta měla umožnit konkrétní umístění stanic metra a jeho výstavbu. Obratem bylo stavebním úřadem Praha 4 vydáno Územní rozhodnutí (ÚR) a firmy najaté Dopravním podnikem Praha (DPP) začaly zpracovávat dokumentaci pro žádost o stavební povolení tak, aby stavba metra D v úseku Pankrác-Libuš byla zahájena kolem roku 2016.

Tato změna územního plánu chtěla plochu nutnou pro výstavbu vchodu metra Nemocnice Krč vynahradit majitelům pozemků (rodina restituentů spolupracující s Reflecta Development) tak, že na zbytku jejich pozemků zvýší koeficient zastavěnosti na dvojnásobek. Tento velkorysý krok ZHMP namísto vyvlastnění části jejich pozemku pro vestibul však přišel majitelům pozemků jako nedostatečný. V roce 2015 proto napadli celou změnu ÚP u soudu. Argumentovali tím, že úřady nedoložily studii vlivu ÚP na životní prostředí. Konečné rozhodnutí Ústavního soudu v roce 2017 2017_04_11_Rozhodnuti_US_zmena_Z2440.pdf znamenalo zneplatnění změny ÚP a další žalobu, tentokrát na ÚR. Majitelé pozemků samozřejmě měli eminentní zájem na zhodnocení svého majetku existencí metra D, ale zároveň chtěli výraznější navýšení zastavěnosti svých pozemků nejen před Thomayerovou nemocnicí, ale i v okolí Nádraží Krč (viz článek Stanice metra D Nádraží Krč). Bez ohledu na životní prostředí, či požadavky Thomayerovy nemocnice si majitelé pozemků smluvně s HMP a DPP prosadili svou vůli. Výměnou za to přislíbili stažení žaloby na ÚR a tím opětovné nastartování stavby metra D.

Co to znamená v reálu pro prostor před nemocnicí? Ačkoliv Komise územního rozvoje rady MČ Praha 4 v roce 2015 svým usnesením odmítla v okolí stanice Nemocnice Krč jakékoliv administrativní budovy 2015_05_25_ZAPIS-5-KUR.pdf , v roce 2017 již souhlasila s podkladovou studií Reflecty Development obsahující 40 000m2 hrubých podlažních ploch pro administrativu, 20 000 m2 pro komerci a 40 000 m2 pro bydlení 2017_10_02_ZAPIS-29-KUR.pdf. Vizualizace projektu jsou k vidění na stránkách www.novakrc.cz. Tento precedent udělal zlom v myšlení politiků, úředníků a všech ostatních majitelů pozemků. Pod heslem „kde je metro, tam je vše dovoleno“ je snaha prosadit změny územního plánu v okolí i ostatních stanic metra bez ohledu na to, zda výrazné zvýšení zastavěnosti unesou dopravní komunikace, limity hluku či emisí a kolik zmizí vzrostlé zeleně. Ředitel Thomayerovy nemocnice v roce 2017 oficiálním dopisem 2017_06_19_Dopis_Thomayerovy_nemocnice_na-IPR.pdf tvůrce změn ÚP upozorňoval mimo jiné na nepřijatelnost nárůstu individuální automobilové dopravy před nemocnicí, který by ohrozil chod nemocnice, či nepřijatelnost výstavby nové komunikace přes Velký háj v okolí Dětského centra – Sulická. Do dnes neexistuje dopravní studie jižní části Prahy 4, která by řekla, zda je možné dopravně obsloužit projekty nejen Reflecta Development, ale i Central Group a dalších.

Reflecta Development je nyní ve stádiu dokončování dokumentace pro územní řízení. Central Group vlastnící paneláky bývalého komplexu Zálesí je o krok pozadu a zatím se stále snaží o další změnu ÚP navyšující zastavitelnost pozemků na úroveň, kterou dosáhl na sousedních pozemcích Reflecta Development.

Svá práva mají nejenom majitelé pozemků, kteří tlakem na zvýšení zastavěnosti svých parcel zdrželi výstavbu metra D o zhruba 6 let, ale i místní obyvatelé bránící své domovy a životní prostředí. Kvůli prakticky neomezeným finančním zdrojům developerů, slabosti politiků a pokulhávající státní správě se bohužel jedná o dost nerovný boj.

Článek v tištěné formě vyjde ve farních listech Michelské farnosti.

4 thoughts on “Stanice metra D Nemocnice Krč

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.