Pankrácká společnost, z.s.

HMP donutilo obyvatele a spolek k podání odvolání proti stavebním povolení metra D

Dne 30.6. vydal specializovaný stavební úřad MHMP dvě rozhodnutí, kterými získala hlavní stavba úseku metra D Pankrác – Nové Dvory nepravomocné stavební povolení. Z pohledu půlročního jednání, které vedli lidé … Read More

Podání námitek podjatosti k “Výstavbě trasy I.D metra v Praze, provozní úsek Pankrác – Nové Dvory”

Spolek podal v zákonné lhůtě námitky podjatosti. Zde si je každý zájemce může stáhnout a přečíst: PS_námitka_podjatosti_UMCP4_MHMP_metro_D_Pankrác_kácení → PS_námitka_podjatosti_UMCP4_MHMP_metro_D_Olbrachtova_kácení → PS_námitka_podjatosti_MHMP_metro_D_SP_ZS_OL2 → Učinil tak jakožto účastník řízení vedoucího k povolení … Read More