Pankrácká společnost, z.s.

První setkání s primátorem Hřibem a náměstkem Hlaváčkem k metru D

Dne 4.6.2020 se v prostorách Nové radnice na Mariánském náměstí uskutečnila schůzka zástupců spolku s primátorem Hřibem a jeho náměstkem pro územní rozvoj Hlaváčkem. Hlavním tématem schůzky bylo vykácení alejí … Read More

Reakce spolku Pankrácká společnost na aktivitu magistrátu a stavebníka metra D během nouzového stavu

Magistrát hlavního města Prahy Odbor pozemních komunikací a drah k rukám Ing. Filipa Gottwalda   datovou schránkou spolku/datovou schránkou statutárního zástupce spolku/e-podatelnou ke sp. zn.: S-MHMP 458382/2020 k číslům jednacím: … Read More

Reportáž Českého roshlasu ke stanici metra D Olbrachtova

Reportáž, kterou si můžete poslechnout na stánkách https://dabpraha.rozhlas.cz/praha-vykaci-az-tisice-stromu-na-trase-planovane-linky-metra-d-8144507 shrnuje stanoviska dotčených občanů, politiků a ochranářů. Bohužel náměstek primátora mající na starosti dopravu Scheinherr nemluví pavdu, když tvrdí, že došlo k … Read More