Pankrácká společnost, z.s.

Podání námitek podjatosti k “Výstavbě trasy I.D metra v Praze, provozní úsek Pankrác – Nové Dvory”

Spolek podal v zákonné lhůtě námitky podjatosti. Zde si je každý zájemce může stáhnout a přečíst: PS_námitka_podjatosti_UMCP4_MHMP_metro_D_Pankrác_kácení → PS_námitka_podjatosti_UMCP4_MHMP_metro_D_Olbrachtova_kácení → PS_námitka_podjatosti_MHMP_metro_D_SP_ZS_OL2 → Učinil tak jakožto účastník řízení vedoucího k povolení … Read More

Reakce spolku Pankrácká společnost na aktivitu magistrátu a stavebníka metra D během nouzového stavu

Magistrát hlavního města Prahy Odbor pozemních komunikací a drah k rukám Ing. Filipa Gottwalda   datovou schránkou spolku/datovou schránkou statutárního zástupce spolku/e-podatelnou ke sp. zn.: S-MHMP 458382/2020 k číslům jednacím: … Read More