Byla podána žaloba na stavební povolení metra D. Proč k tomu muselo dojít?

Dne 11.4. 2022 byla podána správní žaloba na stavebního povolení hlavní stavby metra D úseku Pankrác – Nové Dvory.  Již dříve 19.3. 2022 byla podána správní žaloba na povolení kácení … Read More

Námitky znemožnily vydání stavebních povolení metru D a DPP se vymlouvá na koronakrizi

Dopravní podnik HMP  jakožto investor stavby metra D zveřejnil informaci, že výstavba metra D se posouvá o rok kvůli koronakrizi viz  například https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/3181986-stavba-metra-d-zacne-az-v-roce-2021-muze-za-koronavirus-ozrejmil-dopravni-podnik. Proč by však měla koronakrize zastavit stavbu … Read More

Podání námitek podjatosti k “Výstavbě trasy I.D metra v Praze, provozní úsek Pankrác – Nové Dvory”

Spolek podal v zákonné lhůtě námitky podjatosti. Zde si je každý zájemce může stáhnout a přečíst: PS_námitka_podjatosti_UMCP4_MHMP_metro_D_Pankrác_kácení → PS_námitka_podjatosti_UMCP4_MHMP_metro_D_Olbrachtova_kácení → PS_námitka_podjatosti_MHMP_metro_D_SP_ZS_OL2 → Učinil tak jakožto účastník řízení vedoucího k povolení … Read More

Reakce spolku Pankrácká společnost na aktivitu magistrátu a stavebníka metra D během nouzového stavu

Magistrát hlavního města Prahy Odbor pozemních komunikací a drah k rukám Ing. Filipa Gottwalda   datovou schránkou spolku/datovou schránkou statutárního zástupce spolku/e-podatelnou ke sp. zn.: S-MHMP 458382/2020 k číslům jednacím: … Read More