Podání námitek podjatosti k “Výstavbě trasy I.D metra v Praze, provozní úsek Pankrác – Nové Dvory”

Spolek podal v zákonné lhůtě námitky podjatosti. Zde si je každý zájemce může stáhnout a přečíst: PS_námitka_podjatosti_UMCP4_MHMP_metro_D_Pankrác_kácení → PS_námitka_podjatosti_UMCP4_MHMP_metro_D_Olbrachtova_kácení → PS_námitka_podjatosti_MHMP_metro_D_SP_ZS_OL2 → Učinil tak jakožto účastník řízení vedoucího k povolení … Read More