Stanice metra D Olbrachtova – město versus občané

Výstavba nové linky pražského metra D má poměrně bohatou historii a souvislosti. První etapa výstavby metra D měla probíhat v úseku Pankrác-Písnice tak, aby metro začalo co nejdříve plnit svou základní funkci očekávanou od většiny Pražanů i Středočechů. Bohužel tato první etapa byla nakonec zredukována pouze na úsek Pankrác – Nové Dvory. Důvodem nebyl nedostatek financí. Těch bylo před korona krizí dostatek, a naopak se s projektem spěchalo kvůli využití euro dotací. Problémy však jsou s výkupem či vyvlastněním potřebných pozemků. Výčet nyní plánovaných stanic a jejich praktické využití lze zjednodušeně sepsat následovně: stanice Pankrác – přestupní stanice na linku C, stanice Olbrachtova – přestupní stanice na plánovanou linku tramvaje Budějovická – Smíchov, stanice Nádraží Krč – přestup na příměstskou železniční dopravu, stanice Nemocnice Krč – doprava k největší spádové nemocnici v republice, stanice Nové dvory – přestupní stanice na autobusy a tramvaje z Kamýku a Modřan.

V roce 2010 byly v časopise radnice Prahy 4 Tučňák (Tucnak-rijen10.pdf) zveřejněny výkresy všech stanic metra D na území Prahy 4. Stanice Olbrachtova a její vestibul je zde zakreslen pod silnicí Na Strži v úrovni dnešní prodejny Auto Strž. Ačkoliv místní obyvatelé pochybovali o smysluplnosti této stanice s ohledem na blízkost dvou stávajících stanic metra C, neměli s touto neškodnou variantou stanice Olbrachtova zásadní problém. Bohužel aniž by radnice Prahy 4 místní obyvatele informovala, úřady Prahy 4 v té době již posuzovaly naprosto jinou variantu umístění stanice Olbrachtova. V této nové variantě  byla stanice posunuta o 300 m dále na jih tak, aby se jižní vestibul posunul až ke křižovatce ulic Na Strži x Antala Staška. Jižní vestibul v těchto místech nemá z hlediska dopravní obslužnosti žádný smysl, argument přestupu na tramvaj zde padá. Posunutí stanice je s velkou pravděpodobností motivováno snahou developersky vytěžit soukromé zalesněné pozemky podél ulice Na Strži a Jižní spojky. Tyto zalesněné pozemky se táhnou až pod kostel na Habrovce a slouží zde jako velice efektivní izolační zeleň a termoregulace pro okolní zástavbu. Tato zásadní změna umístění stanice Olbrachtova bez vědomí občanů vedla k radikálnímu nárůstu plochy samotného staveniště a počítá s vykácením zhruba poloviny parku před panelovým domem u stanice autobusu Na Strži. Občanské spolky se v letech 2011 a 2012 zmohly pouze na podání námitek, avšak díky apatii občanů žijících v iluzi původního návrhu stanice, nebyly námitky dotaženy do stádia žalob. Protože samotné námitky bez následných žalob nic neznamenají, získal v roce 2012 nový návrh umístění stanice Olbrachtova bez problémů pravomocné územní rozhodnutí.

Proces získání stavebního povolení stavby pro první úsek metra se kvůli problémům s pozemky okolo stanice metra D Nemocnice Krč pohnul až na konci roku 2019. Investorem (Dopravní podnik HMP) zmocněný Inženýring dopravních staveb a.s. podal Žádost o povolení kácení z důvodu kolize dřevin se stavbou stanice Olbrachtova, avšak v mnohem větším rozsahu, než je uvedeno v dokumentaci z roku 2012. Z tohoto důvodu spolek Pankrácká společnost zorganizoval ve farním sále na Habrovce setkání místních obyvatel se zástupci Dopravního podniku (viz Spolek zorganizoval setkání obyvatel z okolí stanice Olbachtova se zástupci DPP a Metroprojekt→), aby si celou věc vysvětlili. Obyvatelé panelového domu v Kovařovicově ulici se dozvěděli, že jim má být vykácena ne polovina, ale celý park pod jejich okny, protože jednotky metrů od jejich domu má být vystavěna 30 m hluboká pilotová stěna, která v územním rozhodnutí není. Zároveň se vůbec poprvé dozvěděli, že stavba stanice Olbrachtova bude trvat řádově 10 let. A ačkoliv půjde především o ražbu 30m pod zemí, stavební jámy, zařízení staveniště a deponie zeminy zaberou prakticky celou ulici Na Strži od ulice Olbrachtova až po Antala Staška včetně několika okolních parkovišť a parku.

Na začátku prvního nouzového stavu v březnu 2020 pak specializovaný stavební úřad MHMP zahájil řízení Žádosti o stavební povolení již s pilotovou stěnou v přiložené dokumentaci. Názor spolku a dotčených občanů je takový, že buď mají stavaři postavit Olbrachtovu v souladu s platným územním rozhodnutím bez pilotových stěn, nebo stanici posunout do původní polohy, nebo stanici nestavět vůbec a tím zlevnit a urychlit výstavbu mnohem více potřebného zbytku linky metra D. Protože politici s úředníky dlouhodobě ignorují požadavky skupin občanů, pokud se oni sami efektivně nebrání, byly podány námitky, zorganizovány finanční sbírky, najat advokát atd. Námitky vlastně jen poukazují na protiprávní jednání úřadů, kterého by se dopustily, kdyby vydaly stavební povolení v rozporu s územním rozhodnutím. Kdo by se chtěl seznámit s dokumenty ke stanici, může tak učinit na webových stránkách spolku Pankrácká společnost /aktualni-kauzy/metro-d/→

Nelze odhadnout, jak celá věc dopadne. Zájem developerů a tedy i politiků o vytěžení stanice Olbrachtova je enormní. To dokazuje nejen osobní angažovanost primátora a jeho náměstků, ale například i půl roku starý prodej pozemků bývalého Auto Strž ruskému investorovi za rekordních 497 miliónů korun viz idnes.cz→ nebo  deník E15→.

Článek vyšel v tištěné formě ve farních listech Michelské farnosti FL_duben_2021_final.pdf

6 thoughts on “Stanice metra D Olbrachtova – město versus občané

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *