Centrum Mormoni

V roce 2021 dostalo takzvané “KOMUNITNÍ CENTRUM PANKRÁC“ Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice platné územní rozhodnutí viz 2021_02_08_UR_Pankrac_Mormoni.pdf

V roce 2023 tato stavba získala Stavební povolení viz 2023_05_23_Stavebni_povoleni_Pankrac_Mormoni.pdf.  Spolek Pankrácká společnost  se na rozdíl od dotčených osob (majitelů sousedních nemovitostí) nemohl řízení zahájeného v roce 2021 zúčastnit. Zabránila mu v tom novela Stavebního zákona znemožňující účast spolkům ve Stavebních řízení. Ze Stavebního rozhodnutí je však zřejmé, že všichni sousedé s touto stavbou souhlasili. Nikdo z nich totiž nepodal v rámci řízení žádné námitky. To dopovídá postoji místních mimo jiné i k likvidaci prakticky veškeré zeleně zbytečně destruktivním způsobem stavby metra D. Obyvatelé okolí stanice Pankrác, na rozdíl od obyvatel v okolí jiných stanic se odmítli včas v rámci řízení v s pomocí spolku angažovat. Spolek proto odmítl v této lokalitě ztrácet síly, aby jich měl dostatek tam, kde to naopak obyvatelé ocení. Na obrázku níže vidíte snímek lokality s vyznačeným prostorem pro stavbu mezi ulicemi Na Strži, Neveklovská, Jankovská. Ačkoliv by šlo stavba Centrum postavit šetrněji, i ono naprosto zbytečně zlikviduje prakticky veškerou v městě tak ceněnou vzrostlou zeleň.