Er ist wieder da! METROPOLITNÍ PLÁN PRAHY

Po čtyřech letech je tu druhé zveřejnění návrhu nového územního plánu tzv. Metropolitního plánu Prahy (MPP). Po prvním zveřejnění vzbudil MPP takový odpor veřejnosti, městských částí, urbanistů, památkářů,  atd., že se k němu sešlo přes 40 tisíc připomínek.

První veřejné projednání tohoto druhého návrhu se uskuteční 30. května 2022 v Centru architektury a městského plánování – CAMP na adrese Vyšehradská 51. Druhé se uskuteční na stejném místě 23. června 2022. Upozorňujeme, že připomínky je možné podávat ode dne zveřejnění Metropolitního plánu po konec lhůty, tedy od 26. dubna do 30. června 2022.

Více na stránkách  https://metropolitniplan.praha.eu/jnp/cz/aktuality-verejne_projednani_navrhu_metropolitniho.html

Dále upozorňujeme na potřebu připomínkovat „Integrovanou strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pro období 2021 – 2027“  viz SEA_MZP297K

Pokračuje tak revoluce v podobě MPP na místo evoluce stávajícího územního plánu. Nenechte si rozkrást to poslední, co máme, tedy veřejný prostor. Ačkoliv spojené síly developerské lobby a zahušťovačů Prahy z IPR reprezentované v radě HMP náměstkem primátora Hlaváčkem se zdají být všemocnými, proč jim to ulehčovat.

Připomínky k MPP, které před čtyřmi roky podala MČ Praha 4, jsou ke stažení zde Připomínky MČ Ph4 k MPP .  Je příznačné, že dokumenty, které by měly být ze zákona veřejně dostupné, nejsou na stránkách institucí placených z veřejných peněz (MHMP, IPR), ale na soukromých stránkách radního Hlaváčka https://www.petr-hlavacek.eu/mpp

 

Aktuální hlavní výkres MPP k naší části Prahy je ke stažení zde https://ppstaticcontentprod.azureedge.net/public/pmpp/02_graficka_cast/Z_02_Hlavni_vykres_struktury_6.pdf.

Na první pohled se zdá, že jedna ze zásadních připomínek MČ Praha 4 (připomínka č. 8), tedy aby významné zelené plochy, které územní plán považuje za “nestavební bloky v zastavitelném území” byly jednoznačně vymezeny jako nezastavitelné, opět nebyl splněn!

Spolek se pokusí o sepsání, podání a zveřejnění připomínek proti další exploataci Prahy 4, která má být tímto novým územním plánek legalizována.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *