Pražská stromořadí

Bez ohledu na vyjádření politiků o nutnosti eliminace dopadů klimatických změn na život ve velkých městech, rozhodnutí orgánů ochrany životního prostředí Hlavního města Prahy v kauzách napříč celou Prahou usvědčují vedení Prahy ze systémové likvidace  vzrostlé zeleně. Ta je, jak známo, jedinou účinnou obranou proti  vzniku tepelného ostrova v Praze. V souladu s judikaturou NSS je povinen správní orgán důsledně odlišovat veřejný a soukromý zájem. To se však neděje a letitá praxe úřadů povolit vykácet komukoliv, cokoliv a kdekoliv  je v posledních letech pouze statisticky maskována výsadbou stromů na polích v okrajových částech Prahy, která mikroklima ve městě těžko ovlivní.

Tato webová stránka obsahuje ukázky rozhodnutí pražských orgánů ochrany životního, která aniž by byla vynucena veřejným zájmem, nevratně poškozují Prahu. Spolky se i přes své omezené možnostmi snaží využitím opravných prostředků rozhodnutí zvrátit.

 

 

Kácení stromořadí 45 lip na Václavském náměstí kvůli nájezdovým rampám

 

Kácení v  stromořadí v ul. Jana Masaryka kvůli novému vjezdem do objektu Vila Osvěta