Stanice metra D Nádraží Krč

Stanice metra D Nádraží Krč je ukázkou toho, co si IPR Praha a developeři představují pod slovním spojení “městotvorná úloha metra D”.

Stanice metra D Nádraží Krč bude mít nadzemní nástupiště v tubusu mostu umístěném nad polovyschlým rybníkem mezi budovou železniční stanice a Jižní spojkou. Metro přijíždějící tunelem od Pankráce podjede Jižní spojku, zastaví se v proskleném tubusu nad rybníkem a pak odjede tunelem pod železniční stanicí směr Nemocnice Krč. Vizualizace tubusu stanice jsou k dispozici na webových stránkách Dopravního podniku Hlavního města Prahy www.dpp.cz/metro-d/stanice/stanice-nadrazi-krc

Původně měla stanice Nádraží Krč sloužit pouze jako přestupní stanice na příměstskou železniční dopravu, která má být v budoucnu výrazně posílena osobními vlaky od Radotína. Avšak politika zahušťování Prahy a tlak majitelů pozemků získaných v restitucích na co největší zhodnocení svého majetku znamenají naprostý převrat v územním plánování. Důsledkem toho je, že se bude stavět i tam, kde to dříve bylo naprosto nemyslitelné ať z důvodu funkčního využití území, nebo z důvodu překročení hygienických limitů. Majitelé pozemků díky vyhranému mnohaletému soudnímu sporu s Hlavním městem Praha (HMP), který se týkal dalších jejich pozemků před Thomayerovou nemocnicí, přiměli HMP s Dopravním podnikem k podpisu takové Iniciální dohody, že výměnou za polovyschlý rybník dá HMP restituentům nestavební pozemky, ze kterých změnou územního plánu udělá pozemky stavební. Mimo to smlouva například obsahuje zajímavý závazek, že HMP bude majitelům hradit i užívání pozemků, na kterých stojí Jižní spojka, a které se jim v rámci restitucí dostaly též do vlastnictví. Celá smlouva je ke stažení na stránkách Registr smluv.

Z uvedené smlouvy, z veřejných jednání Komise územního rozvoje rady MČ Praha 4 a dalších veřejně dostupných dokumentů lze výslednou podobu okolí Nádraží Krč popsat následovně. Půjdeme-li cestou kolem Sokola Krč a projdeme podchodem pod Jižní spojkou, tak narazíme na zamčenou bránu. Cesta mezi oběma rybníky, které patří zmíněným majitelům, bude uzavřena. Budeme se moci vydat buď doleva směr Michelský les (umožnění tohoto průchodu je však stále v jednání) nebo doprava. Vpravo podél Jižní spojky má vyrůst protihluková stěna a těsně vedle ní 200 m dlouhá, 1,5 m široká visutá lávka na ocelových roštech, kterou se z podchodu dojde podél rybníku až k nové zastávce autobusu na Jižní spojce a k severnímu vestibulu metra D. V nynější izolační zeleni mezi ulicí V Podzámčí, nájezdu na Jižní spojku a Jižní spojkou vyroste sedmipatrová administrativní budova o hrubé podlažní ploše (HPP) 16500 m2 s P+R parkovištěm. Buď vnitřkem tubusu podél nástupiště metra, nebo vrchem po pochozí střeše tubusu bude možné přejít rybník až do prostoru před novou budovu nádraží. Po levé straně nádražní budovy bude nižší, pouze tří patrová budova, která nesmí vizuálně rušit zámeček. Ta bude sloužit pro zázemí a služby spojené se zámečkem. Po pravé straně na místě dnešní benzínové stanice a drážních pozemků vyrostou tři sedmipodlažní budovy. Ty budou mimo jiné obsahovat obchody, restaurace a další komerční prostory. V tomto prostoru vzniknou další řádově stovky P+R stání. Smlouva uvádí, že celkově na pozemcích podél ulice Před Nádražím vzniknou budovy o velikosti 23 500 m2 HPP. Za křižovatkou ulic Před Nádražím x Sulická v prostoru nynější izolační zeleně pod McDonald má vyrůst další komerční objekt o velikosti 8 300 m2 HPP. Investor původně hovořil o hotelu typu Formule1, ale byl to pravděpodobně jen prvotní nápad. Další kolo výstavby bude pokračovat směrem na západ v prostoru mezi Jižní spojkou a Velkým hájem.

Na tomto projektu je nejvíce zarážející prosazení výstavby budov do nadlimitně zatížených lokalit hlukem a imisemi zplodin jako je nájezd pod McDonald a nájezd z ulice V Podzámčí na Jižní spojku. V obou případech se ve stávajícím uzemním plánu jedná o pozemky pro izolační zeleň, protože ta je nejúčinnější v bezprostřední blízkosti zdroje znečištění. Volný prostor pod McDonald by byl ideálním pro náhradní výsadbu za vykácené stovky stromů, které budou muset ustoupit metru. Zákon stále ještě investorovi ukládá povinnost náhradní výsadby jako náhradu ekologické ztráty. Ale bude ji kam umístit?

Článek v tištěné formě vyšel ve farních listech Michelské farnosti viz FL_kveten_2021_final.pdf

 

4 thoughts on “Stanice metra D Nádraží Krč

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *