Pankrácká společnost Vás vítá na svých stránkách

Občanské spolky se dělí na ty, které vznikají

  1. ad-hoc ke konkrétní jedné kauze v nejbližším okolí bydliště  -> bohužel většinou tak pozdě, že již místní obyvatelé nejsou schopni z procesních důvodů hájit svá práva
  2.  jako krycí organizace  politika či místního podnikatele zabývajícího se například developmentem -> předstírají hájení veřejného zájmu, ve skutečnosti protlačují své osobní zájmy
  3.  z přesvědčení členů spolku, že je potřeba chránit město před svévolí developerů a politiků tím, že spolek bude dlouhodobě sledovat dění ve své lokalitě, informovat o něm místní občany a pomáhat jim hájit svá práva

Spolek Pankrácká společnost patří do třetí z uvedených skupin a více jak 15 let pomáhá občanům v nerovném boji s úřady a všemocnými developery.

Na stránce Aktuální kauzy → naleznete rozcestník k informacím o jednotlivých kauzách.  Na stránce FAQ → naleznete odpovědi na často kladné otázky z řad veřejnosti k fungování spolku a jednotlivým kauzám. Sdílíme informace pouze do takové míry datailu, abychom sami nezpůsobili zmar našeho snažení. Předem Vám děkujeme za jakýkoliv finanční dar poslaný na náš transparentní účet, který je zveřejněn na stránce  Kontakt →

 

AKTUALITY

Rozhodování o železničním mostu pod Vyšehradem bylo jen divadlo

Napište prosím svému senátorovi, aby podpořil návrh na zrušení nařízení vlády, kterým chce vláda zlegalizovat navýšení  hygienických limitů hluku viz  2023_06_16_Navrh-na-zruseni-narizeni-vlady.pdf .  Všechny přílohy podání jsou ke stažení na stránce Dokumenty protihluky na Jižní spojce . Zatímco všechny civilizované země se snaží své obyvatele chránit před negativními zdravotními dopady nadměrného hluku, naše vláda pod tlakem developerské lobby se naopak snaží zlegalizovat další navýšení limitů hluku. Nejedná se pouze o staré hlukové zátěže viz například Protihluky na Jižní Spojce. Jedná se obecně o povolování nových staveb, které výrazně zhorší životní podmínky jak stávajících obyvatel, tak i životní podmínky nově příchozích obyvatel v samotných novostavbách.

 

OBECNÁ TÉMATA

DOSTUPNÉ BYDLENÍ

V Praze je 90 tisíc volných bytů blokovaných pokřiveným trhem, ale developer Kunovský chce dál stavět investiční byty viz Události komentáře z 8.8.2022 – (Ne)dostupné bydlení 

Piráti chtějí eskalovat bytovou krizi podporou Airbnb

Dostupné bydlení je možné i po zvýšení úrokových sazeb a bez ničení životního prostředí v městech v důsledku stavební hysterie viz příspěvek  ČRo Tak končí sny o vlastním bydlení. Avšak dokud stát nezmění pravidla pro trh s byty, jejich cenu nesníží sebevětší výstavba devastující životní prostředí v našich městech, především pak v Praze.

DVTV – Trh není řešením krize bydlení, je její příčinou

 

NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON

Rozsudkem NSS z 23.6.2023 končí pětileté nezákonné vylučování eko spolků ze stavebních řízení

Otevřený dopis ČT k diskuzi o novele Stavebního zákona

https://plus.rozhlas.cz/petr-holub-verejnost-nema-pravo-chranit-prirodu-8862417

Zastavějí všechno kolem Vás

Trefné vyjádření renomovaných právníků k přezkumu Ústavního soudu týkajícího se omezení participativních práv spolků novým stavebním zákonem viz Soudní rozhledy 11-12/2021, s. 353

Argumentace ÚS se jeví zjednodušující a nedůsledná, nadřazující zájem na rychlosti rozhodování nad jeho kvalitou.

DOPRAVA

V pořadu ČRo Pro a proti Liniový zákon 9.11.2023 předseda hospodářského výboru Ivan Adamec (ODS) – kdyby schvalování tohoto zákona mělo jít standardní cestou, tak nikdy neprojde

Stavět silnice městům neulehčí