Reakce spolku Pankrácká společnost na aktivitu magistrátu a stavebníka metra D během nouzového stavu

Magistrát hlavního města Prahy Odbor pozemních komunikací a drah k rukám Ing. Filipa Gottwalda   datovou schránkou spolku/datovou schránkou statutárního zástupce spolku/e-podatelnou ke sp. zn.: S-MHMP 458382/2020 k číslům jednacím: … Read More