Žaloba na Parkovací pavilon Budějovická byla podána

S dostatečnou časovou rezervou byla padána první část žaloby proti rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy, odboru stavebního řádu ze dne 13. 3. 2020 čj. MHMP 1934249/2019 sp. zn. S-MHMP 206004/2018/STR, jímž bylo zamítnuto odvolání žalobce a potvrzeno rozhodnutí Úřadu městské části Praha 4, odbor stavební (dále jen „stavební úřad“), čj. P4/001795/ 12/OST/JARY, sp.zn. P4/084689/11/OST/JARY ze dne 10. 1. 2012, kterým stavební úřad na pozemcích parc.č. 1588/1, 1588/9, 1588/34, 1588/37, 1588/39, 1588/40, 3217/1, 3241, k.ú. Krč, umístil stavbu nazvanou „Parkovací pavilon Budějovická“.

Zde je kompletní text žaloby : 2020_05_15_zaloba_PDB_cast-1.pdf

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *