První setkání s primátorem Hřibem a náměstkem Hlaváčkem k metru D

Dne 4.6.2020 se v prostorách Nové radnice na Mariánském náměstí uskutečnila schůzka zástupců spolku s primátorem Hřibem a jeho náměstkem pro územní rozvoj Hlaváčkem. Hlavním tématem schůzky bylo vykácení alejí lip po obou stranách Václavského náměstí. Touto kauzou se zde nebudeme více zabývat. Je však příkladem toho, že při důsledném vymáhání práva lze zastavit na první pohled nezvratná rozhodnutí developerů a jim nakloněných politiků s úředníky v pozadí.

Metro D bylo probíráno za účasti dvou zástupců obyvatel panelového domu v Kovařovicově ulici během prvních 15min. schůzky. Ačkoliv nám bylo přislíbeno zaslání krátkého zápisu, stále ani po týdnu nedorazil. O to více bude cennější zvuková nahrávka, kterou jsem za vědomí všech přítomných pořídili, zatím však nebudeme zveřejňovat.

Z vyjádření pana náměstka Hlaváčka, že “metro D nás zatím tolik nepálí na rozdíl od stavby na Václavském náměstí, protože ještě nemá ani Stavební povolení” bylo zřejmé, že zatím nemají tito čelní politici dostatek informací o skutečném stavu věci. Je však pochopitelné, že nemohou mít přehled o všech velikých stavbách v Praze, ačkoliv stavba metra D úsek Pankrác – Nové Dvory se svým rozsahem (předpokládané náklady v žádosti o stavební povolení jsou 45 mld.) vymyká a zasloužila by si větší pozornost. Stavební povolení by totiž bylo vydáno již v průběhu května, nebýt námitek zpracovaných za pomoci spolku a podaných obyvateli v šibeničním termínu vyměřeným úřady viz článek Obyvatelé za pomoci spolku podali námitky k žádosti o povolení stavby metra D.

Hlavní body, které si vyslechl a zapsat náměstek Hlaváček za přítomnosti primátora Hřiba k metru D stanice Olbrachtova.

  1. Rozporujeme nutnost samotné existence stanice metra D Olbrachtova. Z pohledu dopravní obslužnosti místních obyvatel není potřeba, proto rizika spojená s její výstavbou a náklady s tím spojené, jsou podle nás zbytečné.  (Původní umístění stanice metra D Olbrachtova bylo jiné. Stanice byla posunuta z důvodu plánování výstavby výškových budov.  Původně stanice totiž nebyla projektována pod parkem před panelovým domem v Kovařovicově ulici, kde ohrožuje statiku panelového domu, ale blíže k Pankráci před prodejnu Auto Střž. Pro tato tvrzní máme přirozeně důkazy.)
  2. Nutnost 30 metrů hluboké opěrné stěny podél panelového domu v Kovařovicově ulici vzdálená jednotky metrů od jeho stěny. Územní rozhodnutí ani dokumenty EIA s touto stěnou nepočítaly. Vidíme zde jasný rozpor mezi projektovou dokumentací v UR a projektovou dokumnetací Stavebního řízení
  3. Rozsah kácení v důsledku nutnosti postavit opěrnou stěnu – (lživé vizualizace výsledné podoby stanice Olbrachtova z dílny Metroprojektu, které jsou šířeny na internetu)
  4. Zabrání parkoviště pro účely stavby
  5. Zorganizovat schůzku za přítomnosti odborníků

Zatím jsem neobrdželi ani zápis z 4.6., ani návrh termínu na slíbenou schůzku za přítomnosti odborníků.

Dne 5.6. 2020 proběhla další koordinační schůze spolku s obyvateli z panelového domu v Kovařovicově ulici, kde byli obyvatelé informováni o průběhu schůzky na magistrátu. Zároveň se domluvil postup k podání dalších námitek , tentokrát ke Stavebnímu povolení staveniště Olbrachtova. Námitky budou podány včas, tedy do opět šibeničního termínu 22.6.2020.

One thought on “První setkání s primátorem Hřibem a náměstkem Hlaváčkem k metru D

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *