Pankrácká společnost, z.s.

Metro D

Stavba metra D neprobíhá pouze pod zemí ražením tunelu, ale bude mít vážné důsledky i pro město na povrchu. Ačkoliv se jedná o bezesporu veřejně prospěšnou stavbu, dva aspekty české postkomunistické reality dělají z metra D vážnou hrozbu.

  1. Neoliberální odmítání na západě běžné regulace výstavby a skupování nemovitostí zahraničními investory -> stanice metra D se stanou záminkou pro neúměrné zahušťování Prahy na úkor kvality života stávajících obyvatel
  2. Komunistická praxe úředníků a politiků projekty tlačit na sílu bez návrhu variantních řešení a diskuze s majiteli nemovitostí či ostatní dotčenou veřejností -> trvalá i dočasná zařízení stavby jsou často zbytečně umisťována do nejcenějších míst města se vzrostlou zelení (nenahraditelná likvidace stovek vzrostlých stromů) a blízko základů domů ohrožujících jejich statiku -> velké riziko žalob a opětovné prodloužení a prodražení stavby. Podrobnější informace ZDE:

Archiv ČLÁNKŮ a událostí

2020

06

71 občanů prostřednictvím našeho spolku podalo námitky v „navazujícím řízení“ o žádosti o povolení stavby nazvané „Výstavba trasy I.D metra v Praze, provozní úsek Pankrác – Nové Dvory“, konkrétně v části Zařízení staveniště OL2. Námitky si opět můžete stáhnout zde Namitky_Zarizeni_staveniste_OL2.pdf

Jak developersky vytěžit stanici metra D Olbrachtova

První setkání s primátorem Hřibem a náměstkem Hlaváčkem k metru D

05

Navzdory bezpříkladnéhu odporu úřadů HMP se občanům povedlo včas podat námitky k žádosti o povolení stavby metra D v Praze, úsek Pankrác – Nové Dvory.  Jako i v mnoha jiných kauzách, i zde byla úloha spolku naprosto zásadní. Podrobnosti včetně kopletního materiálu odeslaného na MHMP naleznete v příspěvku Obyvatelé za pomoci spolku podali námitky k žádosti o povelní staby metra D→

Spolek jakožto účastník řízení podal námitky podjatosti. Je přesvědčen o systémové podjatosti způsobené faktem, že investor stavby (Hlavní město Praha skrze Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.) je v roli jak žadatele, tak zároveň i posuzovatele stavby. Spolek je toho názoru, že shromáždil dostatek důkazů, aby šlo tuto systémovou podjatost označit za prokázanou. To by mělo vést k tomu, že všechny úřední osoby správního orgánu budou vyloučeny z projednávání a rozhodování ve věci, a nadřízený správní orgán bude dále postupoval podle § 131 odst. 4 správního řádu. Více informací včetně samotných námitek naleznete v příspěvku Podání námitek podjatosti k “Výstavba trasy I.D metra v Praze, provozní úsek Pankrác – Nové Dvory”→

Spolek musí ve stížených podmínkách nouzového stavu reagovat na lavinu oznámení dříve, než uběhnou zákonné lhůty. Prvními kroky jsou přihlášní se do řízení, žádost o korespondenčí nahlížení do spisu a podání námitky podjatosti.  Více informací se dočtete v kopii podání odeslaném datovou schránkou na magistrát Reakce spolku Pankrácká společnost na aktivitu magistrátu a stavebníka metra D během nouzového stavu

Oznámení k metru D, která byla vyvěšena během nouzového stavu od 12.3. , je již tolik, že jsme je pro přehlednost shrnuli v jednom samostatného článku. Oznámení si zde můžete prohlédnou či rovnou stáhnout. Horečná aktivita úředníků na metru D během nouzového stavu→

04

Speciální stavební úřad ruší svolané ústní jednání (požadované zákonem) bez náhrady viz oznámení→.  A to již 17.3.2020 stavební úřad upustil od místního ohledání s tím, že mu jsou dobře známy poměry staveniště. Je to jen další ohýbání práva mající za cíl urychlit výstavbu metra, které se může úředníkům, politikům, ale především veřejnosti (žaloby, prodražení) šeredně vymstít.

Spolek se přihlašuje do Stavebního řízení a žádá o jeho přerušení z důvodu Nouzového stavu  →

03

Na úřední desce MHMP a MČ Praha 4 bez ohledu na Nouzový stav vyhlášený vládou ČR bylo vyvěšeno Oznámení o zahájení stavebního řízení metra D s tím, že Ústní jednání (neveřejné) je nařízeno na 18.5.2020.

02

Reportáž Čekého rozhlasu týkající se stanice Olbrachtova a komentář nepravdivých tvrzení náměstka Scheinherra naleznete v příspěvku Reportáž Českého roshlasu ke stanici metra D Olbrachtova

Spolek zorganizoval druhé setkání obyvatel z okolí stanice Olbachtova a Pankrác – shrnutí toho, co se již společnými silami podařilo a co nás teprve čeká. Opět na vyžádání můžeme zaslat Power point prezentaci, kterou spolek odprezentoval přítomným obyvatelům

2019

12

Spolek zorganizoval setkání obyvatel z okolí stanice Olbachtova se zástupci DP a Metroprojekt →

11

Setkání obyvatel Dolní Krče se zástupci Dopravního podniku a firmy Metroprojekt 

02

NOVÉ VEDNÍ PRAHAY NAD PROPASTÍ S NÁZVEM METRO D  →

2018

09

HISTORIE OSMILETÉHO ZPOŽDĚNÍ VÝSTAVBY METRA D  →